Did Zealotists Win in Afghanistan?


Creative Commons License

Bayar E.

Bölgesel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.456-499, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Bölgesel Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.456-499
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The transformation process in Afghanistan, which has been tried to modernize for nearly a century and a half, has been painful. Against the reformists, whom Arnold Toynbee called Herodians, there has always been a conservative section (Zealotite) who resisted transformation. With the US intervention in Afghanistan in 2001, a new transformation process began in Afghanistan, which received support from the international community. In this study, the modernization efforts in Afghanistan in the historical process was examined through the changes in the fields of law and education. The Herodian (Herodian)-Zealotian (Zealot) distinction used by Arnold Toynbee has been used to define the opposing positions in the process. Keywords: Nation-State Building, Identity, Herod-Zealot, Westernization, Modernization.

Yaklaşık bir buçuk asırdır modernleşmeye çalışan Afganistan’da yaşanan dönüşüm süreci sancılı geçmiştir. Arnold Toynbee’nin Herodçu olarak adlandırdığı reformistlerin karşısında dönüşüme direnen tutucu bir kesim (Zealotçu) her zaman var olmuştur. 2001 yılında ABD’nin Afganistan’a müdahalesiyle söz konusu ülkede uluslararası toplumdan destek gören yeni bir dönüşüm sürecine girilmiştir. Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde Afganistan’daki modernleşme çabaları hukuk ve eğitim alanlarında yaşanan değişimler üzerinden incelenmiştir. Süreç içerisindeki karşıt pozisyonların tanımlanmasında Arnold Toynbee’nin kullandığı Herodçu (Herodian)- Zealotçu (Zealot) kavramsal ayrımı kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet İnşası, Kimlik, Herod-Zealot, Batılılaşma, Modernleşme