Iğdır Yer Adı Üzerine Arkeotoponimik Bir İnceleme


Kılıç S.

Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.208-230, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)