Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Eğitiminde Aksak Ritimlerin Kullanımı ve Başlangıç Düzeyi Aksak Ritimli Etüt ve Alıştırma Önerileri: Van ili örneği


Yükrük S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.özel sayı, pp.259-283, 2022 (Peer-Reviewed Journal)