The Relationship Between Trade Opennes and Income Inequality


Creative Commons License

Gemicioğlu S.

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.457

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.457
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the relationship between income inequality and trade openness is investigated by using panel data analysis over the period of 1980 2009 for totally 92 countries in which 27 are developed. We use Gini coefficient as an indicator of income inequality and the sum of imports and exports to GDP ratio as an indicator of trade openness. By utilizing GMM, I find that there is a negative relationship between income inequality and trade openness for both developed and less developed countries. This result indicates that an increase in trade openness decreases income inequality for these countries. 

Bu tez çalışmasında, 27’si gelişmiş olmak üzere toplam 92 ülkede gelir eşitsizliği ve ticari açıklık arasındaki ilişki dengesiz panel veri analizi yardımıyla 1980-2009 dönemi için araştırılmıştır. Çalışmada gelir eşitsizliği göstergesi olarak ülkelere ait Gini katsayısı kullanılırken, ticari açıklık göstergesi olarak ithalat ve ihracat büyüklükleri toplamının GSYİH’ya oranı kullanılmıştır. GMM tahmin yönteminin kullanıldığı çalışmada analiz sonuçlarına göre hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ticari açıklık ve gelir eşitsizliği arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda her iki ülke grubu için de ticari açıklık artışlarının gelir eşitsizliğini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler arasında ithalat içinde ara malı payının yüksek olduğu ülkelerde ticari açıklık artışlarının ithalat içinde ara malı payının düşük olduğu ülkelere göre gelir eşitsizliğini daha az azaltacağı ortaya çıkmıştır.