Van’ın En Uzun Soluklu Sanat ve Edebiyat Dergileri: Hazan ve Seyir


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.24-41, 2003 (Peer-Reviewed Journal)