Effect of Urinary Incontinence on the Quality of Life of Patients in Postmenopausal Age Group who Applied to The Urogynecology Polyclinic


Creative Commons License

Ay İz F. B., Layık M. E.

van sağlık bilimleri dergisi, vol.12, no.2, pp.8-14, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: van sağlık bilimleri dergisi
  • Page Numbers: pp.8-14
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: İdrar kaçırma, kadın popülasyonunda sık görülen bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada üriner inkontinans risk faktörlerini ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji ve üriner inkontinanslı poliklinik kliniğine başvuran postmenopozal kadınların yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendirdik. Gereç-Yöntem: Çalışmamız, Ocak 2003-Nisan 2013 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve idrar kaçırma şikayetleri ile başvuran 139 postmenopozal hastayı içeren kesitsel ve retrospektif bir çalışmadır. Biz çalışmaya dahil edilen hastalara UDI-6 ve 7’yi sorgulayan IIQ-7 yaşam kalite anket formunu uyguladık. Bulgular: Üriner inkontinansı olan 139 postmenopozal kadının yaş ortalaması 57,19 ± 9 idi. Vücut kitle indeksi artışı (p> 0.05), menopoz süresi (p> 0.05), noktüri sayısı (p> 0.05) ve gece ıslatma (p <0.005), doğum yapma (p> 0.05), kürtaj (p>0.05), hipertansiyon (p <0.05) ve bazı kronik hastalıklar, ilaç kullanımı (p <0.05), üriner inkontinanslı postmenopozal kadınlarda yaşam kalitesinde değişikliğe neden olmamıştır. Aciliyet şikayeti olmayan hasta grubuna göre ani aciliyeti olan grupta yaşam kalitesinin anlamlı şekilde etkilendiği bulundu (p <0,005). Sonuç: Üriner inkontinansı olan hastalarda yaşam kalitesi özellikle psikososyal sağlığı bozar. Nesnel olarak gösterilen idrar kaçırma şiddetine bakılmaksızın, yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Anahtar kelimeler: Üriner inkontinans, ürojinekoloji, postmenopozal kadınlar, yaşam kalitesi