'YOL'Metaforunun Cemil Kavukçu'nun Gamba ve Beat kuşağı Yazarı Jack Kerouac'ın yolda adlı Romanlarına Yansıması


Barlık M. M., Edis Z., Tütak B.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.-, no.48, pp.211-227, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: - Issue: 48
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.211-227
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Metaphor that defines perception of a subject with another point of view or associability between the informations in mind has a common usage in literature. However it has seen that numerous authors from ancient time to modern time have handled many different terms which is associated the term of metaphor and have focused on these terms in their own works. The usage of metaphor that nourishes lots of branches such philosophy, sociology, psychology lets author compose different meanings with the words chosen. In this sense the term of ‘road’ which situated in Jack Kerouac’s (1922-1969) On The Road in modern American literature and Cemil Kavulçu’s (1951- ) Gamba in modern Turkish literature have been handled associating with metaphor. In this study it is tried to identify that ‘road’ as ametaphorhow is revealed with which meaning relationship; the way of use in view of philosophic, sociologic, esoteric, mystic and metaphysics. Besides this it is mentioned resemblance and difference in term of road in these novels. 

Keywords
American Literature, Beat Generation, Jack Kerouac, On The Road, Turkish Literature, Cemil Kavukcu

Özet
Bir konuyu diğer bir konunun bakış açısıyla algılama veya zihindeki bilgiler arasında bir bağ kurma süreci olarak ifade edilen metafor kavramı, edebiyatta yaygın bir kullanıma sahiptir. Zira antik dönemden günümüze kadar birçok yazarın metaforun kavramıyla ilişkilendirdikleri kavramları çok değişik şekillerde ele aldıkları ve bu kavramları eserlerinin merkezine yerleştirdikleri görülmektedir. Metafor kavramının felsefe, sosyoloji, psikoloji başta olmak üzere pek çok disiplinden beslenen edebiyat alanındaki kullanımı; sanatçıya kullandığı kelimelerde farklı anlam katmanları oluşturma olanağı vermektedir. Bu anlamda çağdaş Amerikan edebiyatından Jack Kerouac’ın (1922-1969) Yolda (On The Road) ve 20. yüzyıl Türk edebiyatından da Cemil Kavukçu’nun (1951- ) Gamba adlı romanlarında eserlerin odağına yerleştirilen ‘yol’ olgusu metafor kavramıyla ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu çalışmada ‘yol metaforu’nun hangi anlam ilişkileriyle ortaya konduğu; felsefi, sosyolojik, ezoterik, mistik ve metafizik başta olmak üzere ne tür anlam bağlantıları oluşturacak şekilde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu romanlarda ‘yol metaforu’ ekseninde görülen benzerlikler ve farklılıklara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Amerikan Edebiyatı, Beat Kuşağı, Jack Kerouac, Yolda, Türk Edebiyatı, Cemil Kavukçu, Gamba, Yol Metaforu