“1980 Sonrası Türk Öykücülüğünde Cemil Kavukçu ve Temmuz Suçlu Adlı Öykü Kitabının Tutunamayan Karakterlerinde Kimlik Bunalımı


Creative Commons License

Erol K.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, pp.867-883, 2013 (SSCI)