Kayri M., Elkonca F., Şevgin H. ve Ceyhan G. Ortaokul Öğrencilerinin Fen veTeknoloji Dersine Yönelik Tutumlarının CHAID Analizi ile İncelenmesi


Kayri M., Elkonca F., Şevgin H., Ceyhan G.

EBAD-JESR Journal of Educational Sciences Research ınternatıonal, vol.4, no.1, pp.301-316, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve tutum üzerinde etkili olan değişkenleri CHAID Analizi yöntemi ile incelemektir. Araştırmaya, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören toplam 605 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için Barmby, Kind ve Jones (2005) tarafından geliştirilmiş olan ve Kaya ve Böyük (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fen Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Analizler sonucunda, öğrencilerin genel olarak Fen ve Teknoloji dersine yönelik orta düzeyde olumlu bir tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları üzerinde en önemli etkiye sahip olan değişkenler sırasıyla, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersini sevme durumları, Fen ve Teknoloji dersinde öğrendikleri ile günlük yaşamda karşılaştıkları olaylar arasında ilişki kurma durumları, bilgisayarda en çok tercih ettikleri oyun türleri olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, başta öğretmenler olmak üzere, aile ve okul yönetimi, öğrencilere Fen ve Teknoloji dersini sevdirmenin yollarını aramalıdır. Eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin derste öğrendikleri konularla günlük hayatta ilişki kurabilecekleri ödevlere ve projelere daha fazla yer verilmelidir. Ayrıca, neden sonuç ilişkisini oldukça detaylandıran CHAID Analizi gibi ileri düzey istatistiksel yöntemler eğitim bilimleri alanında yapılan başka araştırmalarda da kullanılması yararlı görülmektedir.