Education Information

Education Information

 • 1985 - 1990 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Van ve Yöresinde Olgunlaştırılmış Olarak Tüketime Sunulan Otlu Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English