Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Postgraduate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Parazitoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Veteriner Hekimliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Pediculus Humanus Capitis (Baş Biti) Sıklığının Araştırılması

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2011 Doctorate

  Samsun Yöresi Mandalarda Kistik Ekinokokozisin Yaygınlığı, Suşların PZR ve DNA Dizi Analizi ile Tesbiti

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Eğitici Formasyon Eğitimi, Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) Eğitim

  Education Management and Planning , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2014Laboratuvarlar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi.

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2013Kan Parazitleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi.

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2013Algorithms in Diagnostic Molecular Parasitology

  Education Management and Planning , CDC -. Center of Disease Control and Prevention

 • 2013Diagnostic Parasitology I: Intestinal Organisms&Arthropods

  Education Management and Planning , CDC -. Center of Disease Control and Prevention

 • 2013Diagnostic Parasitology II: Bloodborne&Tissue Parasites

  Education Management and Planning , CDC -. Center of Disease Control and Prevention

 • 2013Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi.

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2013Proje Yönetimi Eğitimi

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2013Proje Yönetimi Eğitimi

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2012Bildirimi Zorunlu Paraziter Hastalıkları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2012ISO 15189 Farkındalık, Temel ve Spesifik Eğitimleri

  Education Management and Planning , Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

 • 2011IV. Temel Biyoistatistik Kursu Eğitim Programı

  Education Management and Planning , Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2011Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Eğitim Programı

  Education Management and Planning , Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2011IV. Temel Kök Hücre Kültürü ve Kök Hücre Kursu Sertifikası Eğitim Programı

  Education Management and Planning , Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 • 2010Ultra Fast Likit Kromatografi (UFLC) Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri

  Education Management and Planning , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2009Floresan Temelli Yeni Nesil Genetik Analiz Uygulamaları: DNA Dizi Analizi, Moleküler Markör Uygulamaları ve Çoklu Gen Anlatım Analizleri Uygulamalı Eğitimi

  Education Management and Planning , TÜBİTAK MAM

 • 2007Genetik Tiplendirmede PCR Uygulamaları II

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi BİYOGEM