Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2017 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2014 Expert

  University Of Health Sciences, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu , Referans Parazitoloji Laboratuvarı

 • 2011 - 2012 Expert

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Araştırma-Geliştirme Merkezi Başkanlığı, Ar-Ge

 • 2005 - 2011 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Ethics Committee Member

  Van Yüzüncü Yil University, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar

 • 2018 - Continues Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - Continues Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 - 2019 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi Dönem Iı Koordinatörü

 • 2015 - 2017 Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2015 - 2017 Erasmus Coordinator

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - 2017 Coordinator of Faculty Training Program

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - 2017 Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyesi

 • 2015 - 2017 Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Yubuk Temsilciler Meclisi Üyesi

 • 2015 - 2017 Assistant Director of the Institute

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - 2017 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi Dönem Iı Koordinatör Yrd.

Non Academic Experience

 • 2018 - Continues

  Other Public Institution, Sağlık Bakanlığı