Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2015 7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Samsun, Türkiye

 • 2015 VII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2009 IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 4.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2007 III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2000 XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 372

h-indeksi (WOS): 9