Education Information

Education Information

  • 1992 - 1996 Doctorate

    Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler/Biyokimya, Turkey

Dissertations

  • 1996 Doctorate

    Kan Serumundaki Biyokimyasal Parametrelere (Bazı Spesifik Karaciğer Enzimleri, Bakır, Kobalt) Dayanılarak Van Yöresi Koyunlarında Paraziter İnvazyonların Erken Teşhis İmkanları ile Oluşan Anemi Şekillerinin ve Sebeplerinin Araştırılması

    Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler/Biyokimya

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English