Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2019 - 2021 Research Assistant PhD

    Van Yüzüncü Yil University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

  • 2017 - 2019 Research Assistant

    Ondokuz Mayis University, Yaşar Doğu Academy Of Physıcal Educatıon And Sports

  • 2015 - 2017 Research Assistant

    Van Yüzüncü Yil University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü