Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güreşçilerde Mental Dayanıklılığın Mutluluk Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.80-85

Kadın ve Erkek Futbolcuların Sporcu Kimlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

ERPA İnternational Congresses on Aducation 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.100-105

Kayseri İli Milli Eğitime Bağlı Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

ERPA İnternational Congresses on Aducation 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.130-135 Sustainable Development

Rekreatif Amaçlı Spor Merkezlerine Giden Bireylerin Yaşam KalitesiDüzeylerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

ERPA İnternational Congresses on Education 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.305-310

Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkların İncelenmesi:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

ÜNYA SPOR BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.150-152

Futbolcularda Alt Ekstremiteye Uygulanan Akut Vibrasyon Antrenmanının Denge ve Hız ÜzerineEtkisi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.110-115

Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.320-325

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkininAraştırılması

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.305-310

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete veStres Düzeylerinin İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.60-63

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları veBeden Algılarının İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.200-205

Otizmli ve Zihinsel Engelli Çocukların Vestibüler Sistem İşlevsellikleri

3. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONGRESİ, Konya, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.80-85 Sustainable Development

Characteristics and Effects of Mascots in Organizations of Olympic Games and Some World Champions

9. CONFERENCE OF THE İNTERNATİONAL SOCİETYFOR SOCIAL SCIENCE OF SPORT, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.300-305

Books & Book Chapters

Fitness ve Vücut Geliştirme Antrenman Yöntemleri

in: Spor ve Bilim, DOĞAR Yahya, ÖNER Salih, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.167-184, 2021