Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kesit Akademi, vol.4, no.13, pp.379-388, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN ANALYSIS OF DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS WHO DO SPORTS AND DO NOT

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, no.2, pp.70-78, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF LIFE SATISFACTION AND LEISURE TIME SATISFACTION OF FOREIGN STUDENTS STUDY AT ERCIYES UNIVERSITY, TURKEY

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.12, pp.152-169, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güreşçilerde Mental Dayanıklılığın Mutluluk Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.80-85

Kadın ve Erkek Futbolcuların Sporcu Kimlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

ERPA İnternational Congresses on Aducation 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.100-105

Kayseri İli Milli Eğitime Bağlı Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

ERPA İnternational Congresses on Aducation 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.130-135 Sustainable Development

Rekreatif Amaçlı Spor Merkezlerine Giden Bireylerin Yaşam KalitesiDüzeylerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

ERPA İnternational Congresses on Education 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.305-310

Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkların İncelenmesi:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

ÜNYA SPOR BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.150-152

Futbolcularda Alt Ekstremiteye Uygulanan Akut Vibrasyon Antrenmanının Denge ve Hız ÜzerineEtkisi

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.110-115

Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.320-325

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkininAraştırılması

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.305-310

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete veStres Düzeylerinin İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.60-63

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları veBeden Algılarının İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.200-205

Otizmli ve Zihinsel Engelli Çocukların Vestibüler Sistem İşlevsellikleri

3. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONGRESİ, Konya, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.80-85 Sustainable Development

Characteristics and Effects of Mascots in Organizations of Olympic Games and Some World Champions

9. CONFERENCE OF THE İNTERNATİONAL SOCİETYFOR SOCIAL SCIENCE OF SPORT, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.300-305

Books & Book Chapters

Fitness ve Vücut Geliştirme Antrenman Yöntemleri

in: Spor ve Bilim, DOĞAR Yahya, ÖNER Salih, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.167-184, 2021