Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anesthesia management in amyotrophiclateralsclerosis

22.International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.7

difficult airway management in pregnant patients

22.International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.8

Propofol Related Abnormal Movements: A case report

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Situs İnversus Totals’li olguda Özofagus atrezisi cerrahisi ve Anestezi Yönetimi:Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.323