Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Doctorate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, Turkey

 • 2014 - 2018 Postgraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Öğretmenliği, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon, Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN SINIRLI VE TEKRARLAYICI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE İŞLEVSEL ANALİZİ

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

 • 2018 Postgraduate

  Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğun problem davranışlarının azaltılmasında ve dersle ilgilenme davranışlarının artırılmasında işlevsel iletişim öğretimin etkililiğinin incelenmesi

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Öğretmenliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English