Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Ana Dili Farklı İlkokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin İncelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Temel Eğitimi Bölümü

 • 2011 Yüksek Lisans

  Sınıf Öğretmeni Adaylarının ve Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü