General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri Ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı

Metrics

Publication

50

Project

8

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals