Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Deprem ve Göç: 2011 Van Depremi Örneği

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.7, pp.1426-1444, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011 Depreminin Van’daki Sığınmacılar Üzerindeki Etkisi

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.21 (35), pp.63-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

Maarif Salnamelerine Göre 19. Yüzyıl Sonunda Van’da Eğitim ve Kültürel Hayat

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.21 (35), no.35, pp.197-208, 2016 (Other Refereed National Journals)

Göç ve yoksulluk: Hakkâri örneği

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.10, pp.437-462, 2011 (International Refereed University Journal)

Cumhuriyet Dönemi Istanbul Nüfus Literatürü Üzerine

Türkiye Arastırmaları Literatür Dergisi, vol.8, no.16, pp.201-216, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişen-Dönüşen Toplum ve Mekân Bağlamında Küresel Terörizmi Yeniden Düşünmek

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.1 (2), pp.1-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Geçmişe ve Zengin Kültürel Mirasa Sahip İlçelere Bir Örnek: Silvan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.10, pp.87-103, 2006 (National Refreed University Journal)

Tarihsel Geçmişe ve Zengin Kültürel Mirasa Sahip İlçelere Bir Örnek: Silvan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler, pp.87-103, 2006 (National Refreed University Journal)

Kapalı Havza Göllerinde Seviye Değişimlerinin Kıyı Yerleşmelerine Etkisi: Van Gölü Örneği

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1 (15), pp.15-31, 2005 (National Refreed University Journal)

Şehirsel Fonksiyonlar ve Şehir içi Arazi Kullanımı Bakımından Patnos

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.7 (5), pp.391-428, 2001 (Other Refereed National Journals)

Patnos Kentinin Demografik ve Yapısal Gelişimine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Deneme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.121-142, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karasu Havzasının Reliyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze’nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen “Jeotektonizma” İlmi Konferansı, Georgia, pp.135

Vakıflı Köyü Yeme-İçme Kültürü

Tücaum 30. Yıl Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.734-747

Urbanization and Development in the Central Eastern Anatolia Region

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.87

General Land Use of Van: Challenges and Opportunities

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.108

Ortadoğu Anadolu Bölgesi(TRB)'nde Kentleşme Hareketleri ve Kalkınma

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.87

Bir Savaş ve Göç Coğrafyası Olarak Ortadoğu

Uluslararası Göçler ve Türkiye, Van, Turkey, 23 March 2016, pp.183-208

XIX. Yüzyılda Hakkâri'nin İdari Yapısı

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 01 January 2016, vol.2, pp.181-204

Küresel Savaş Ve Göç Coğrafyaları: Ortadoğu'yu Yeniden Okumak

Atcoss V. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Marrakech, Morocco, 4 - 05 November 2015, pp.28-29

Bölgelerarası Dengesizliklerin Giderilmesinde Kalkınma Ajanslarının Rolü ve TRB1 Bölgesi

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.806-824

XVIII ve XIX Yüzyıllarda Mardin Yöresinin Sosyal ve Siyasal Coğrafyası Üzerine Değerlendirmeler

Uluslararası Ömerli Ömeran ve Çevresi Sempozyumu, Mardin, Turkey, 13 - 15 May 2011, pp.417-441

Geçmişten Günümüze Şırnak ve Çevresinin Sosyo-Demografik Gelişimi

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.295-311

Cizre'nin Kentsel Gelişim Süreci

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.223-240

Şırnak'ta Geliştirilebilir Turizm Çekicilikleri ve Sürdürülebilirliği

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.1163-1175

Kuram Ve Pratik Açıdan Türkiye’de Coğrafya Eğitimine Eleştirel Bir Bakış

Uluslararası Egitim Felsefesi Kongresi: Küresellesme Sürecinde Egitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, pp.411-424

Kasabadan Büyükkente Mersin’in Kentsel Gelişimini Belirleyen Faktörler

Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 19 - 22 November 2008, pp.972-985

Geçmişten Günümüze Lice’nin İdari Ve Demografik Gelişimi

Lice Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 5 - 06 September 2008, pp.237-258

Silvan'da Geliştirilebilir Turizm Çeşidi: Kültür Turizmi

Uluslararası Silvan Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.191-204

Türkiye’de Kültür Turizmi ve Algılanışı

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.21-34

Küreselleşme Çağında Değişen Mekân Algılamaları

ICANAS 38, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.845-862

XIX. Yüzyıldan Günümüze Bitlis İlinin İdari ve Demografik Gelişimi

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 September 2006, pp.271-284

Disiplinlerarası Kent Çalışmaları ve Coğrafya

KEAS 2003 I. Kentsel Ekonomik Arastırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2003, vol.2, pp.282-287

Süphan Dağı’nda Buzul morfolojisi ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi.

. I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Turkey, 9 - 13 May 2003, vol.1, no.1, pp.113-126

Karasu Havzasının Rölyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze'nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen "Jeotektonizma" İlmi Konferansı, Tiflis, Georgia, 1 - 03 January 2003, pp.1-10

Books & Book Chapters

Geç Osmanlı Döneminde Van Kentinde Nüfus, Etnisite ve Yerleşme

in: Dünyada Van, Ercan Çağlayan, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.41-66, 2019

Yoksulluk ve Evsizlik

in: Sosyal Coğrafya, Özgen N., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.173-202, 2018

Bir Savaş ve Göç Coğrafyası Olarak Ortadoğu

in: Edebiyat Fakültesi Panelleri, Taştan Z., Duman M.Z., Aköprü E., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.183-208, 2017

Göç ve Yoksulluk: Van Kenti Örneği

in: Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.213-258, 2016

XIX. Yüzyılda Van’ın Demografyası

in: Van Kent Araştırmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.110-127, 2016

Sosyal Değişme ve Modernleşme Karşısında Çok Çocuklu Geleneksel Ailelerde Çocuğun Geleceği

in: Şehir ve Çocuk, Köse O., Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.719-729, 2016

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: İyilestirme mi, Soylulaştırma mı?

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Bulut Y.,Eren V.,Karakaya S.,Aydın A., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.444-458, 2013

Mardin’in Cumhuriyet Dönemi Demografik Gelişimi

in: Makalelerle Mardin, Özcoşar İ., Editor, Mardin Valiliği Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi, İstanbul, pp.145-182, 2006