Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2018 Tez Savunma (Doktora)

  veteriner fakültesi

  Tez savunma jürisi, salık bilimleri enstitüsü

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2020 Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2019 Firat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Van Veteriner Journal

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi