Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  • 2012 - 2019 Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Parazitoloji Ad