Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Oral Myiasis Case Caused by Diptera (Calliphoridae) Larvae in Turkey

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.43, ss.213-215, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Comparative Genotyping of <i>Echinococcus granulosus</i> Infecting Livestock in Turkey and Iran

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.43, ss.123-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

RESEARCH OF DIFFERENTIAL METHODS OF INTESTINAL PARASITES IN HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

International Journal of Current Research, cilt.9, sa.12, ss.62937-62939, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

[Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) in a Woman in Siirt].

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.39, sa.4, ss.316-318, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) in a Woman in Siirt].

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.39, sa.4, ss.316-318, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Cystic Echinococcosis Seropositivity in the Blood Samples Sent to Parasitology Laboratory of Yüzüncü Yıl University Medical Faculty between 2005 and 2013: Retrospective Assessment].

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.39, sa.3, ss.209-211, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Cystic Echinococcosis Seropositivity in the Blood Samples Sent to Parasitology Laboratory of Yüzüncü Yıl University Medical Faculty between 2005 and 2013: Retrospective Assessment].

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.39, sa.3, ss.209-211, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence of Demodex sp. in patients admitted to the parasitology laboratory of the Dursun Odabaş Medical Center in Yüzüncü Yıl University, Van.

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.38, sa.1, ss.10-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, cilt.-, ss.161

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarında 2014 Yılında Belirlenen İntestinal Parazitler

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, cilt.-, ss.207

Laboratuvarımıza 2011-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda IHA Yöntemi ile Fasciola Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, cilt.-, ss.154

Laboratuvarımıza 2010-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda ELISA ile Cryptosporidium spp. Yaygınlığının Araştırılması.

. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 04 Ekim 2016, cilt.-, ss.154-1

Prevelance and Clinical Significance of Blastocystis spp. in Van, Turkey.

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016, ss.1

Prevelance and Clinical Significance of Blastocystis spp. in Van, Turkey.

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2015, ss.1

Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.161

Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) Kaynaklı Ürogenital Miyaz

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.156

İnsan Kistik Ekinokokkozis Örnekleri için SYBR Green Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Melting Curve Analizi

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.155

Hakkari İli Okul Bahçelerinde Helmint Kontaminasyonun Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.162

Laboratuvarımıza 2010-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda ELISA ile Cryptosporidium spp. Yaygınlığının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 10 Ekim 2015, ss.154