Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ADSORPTION OF MALACHITE GREEN DYE USING PINUS SYLVESTRIS: ISOTHERM, KINETICS AND THERMODYNAMICS STUDIES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.7358-7367, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Alcohol electrooxidation study on carbon nanotube supported monometallic, Pt, Bi, and Ru catalysts

FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES, cilt.26, ss.863-870, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PID Controller Tuning Based on Phase Margin (PM) for Wireless Temperature Control

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.103, ss.2621-2632, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distributed Wireless Liquid Level Control of a Process Simulator Over a Network

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, cilt.101, ss.41-58, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of optimal PID control parameters by response surface methodology

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.4, no.11, ss.142-153, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adsorption of Acid Blue 25 on Peach Seed Powder: Isotherm, Kinetic and Thermodynamic Studies

Environmental Research & Technology, cilt.2, ss.233-242, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isotherm, Kinetic and Thermodynamic Investigation into Methylene Blue Adsorption onto Pinecone Powder

Journal of International Environmental Application and Science, cilt.14, ss.183-192, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adsorption of Basic Blue 41 using Juniperus excelsa: Isotherm, kinetics and thermodynamics studies

Environmental Research & Technology, cilt.2, no.2, ss.112-121, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CNT Destekli Pd, Sn, Ir Tekmetalli Katalizörlerinin Metanol, Etanol, Etilen Glikol Elektrooksitlenme Aktivitesinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.115-124, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boya Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.308-319, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Impact of Robust Error Control on Fluid Level by Wireless Network Applications

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, ss.685-691, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Van Erçek gölü'nden Soda Külü (Na2CO3) ve (NaHCO3) Potansiyelinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.9-12, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Wireless Temperature Profiles With Generalized Predictive Control

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, ss.377-388, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Statistical Analysis of A Wireless Control System: Determining Relationship Between Heater and Different Temperature Points

International Journal of Applied Science and Engineering Research, cilt.5, ss.137-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of PID Tuning Methods For Wireless Temperature Control

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.19, ss.9-19, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of ARMAX Model Identification Results Based on Least Squares Method

International Journal of Modern Trends in Engineering and Research (IJMTER), cilt.2, ss.27-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nonlinear Identification of A Wireless Control System: Hammerstein-Wiener Modeling

International Journal of Modern Trends in Engineering & Research (IJMTER), cilt.2, ss.37-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nonlinear Identification of A Wireless Control System: Comparison of NARX Model Results

International Journal of Modern Trends in Engineering & Research (IJMTER), cilt.2, ss.355-364, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Discrete Time State-Space Modeling of A Wireless Control System With MATLAB

International Journal of Modern Trends in Engineering & Research (IJMTER), cilt.2, ss.124-135, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Black-Box Modeling of A Process Simulator Using Wireless Temperature Measurements

International Journal of Modern Trends in Engineering & Research (IJMTER), cilt.2, ss.307-316, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of MATLAB/Simulink Program for Wireless Generalized Predictive Control

International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), cilt.3, ss.19-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Wireless Experimental Fuzzy Temperature Control Using MATLAB/Simulink

International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), cilt.3, ss.20-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kablosuz Sıcaklık Ölçümü Yapılan Bir Simülatörde Isıtıcı Etkinliğinin Araştırılması

2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-2), Ankara, Türkiye, ss.1

Kinetic studies of neutral red adsorption using lemon peel

7th İnternational symposium on Academic Studies in Science, Engineerin and Arcitecture Scienceg, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.436-447

Limon Kabuğu ile nötral Kırmızı Boyar maddesinin Adsorpsiyonunda Kinetik Çalışmalar

İnternational symposium on Academic Studies in Science, Engineerin and Arcitecture Scienceg, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.109-110

Isotherm and Thermodynamics Studies of Neutral Red Adsorption Using Lemon Peel

7th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences (ISMS 2019), Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.448-458

ISOTHERM STUDIES OF METHYLENE BLUE ADSORPTION USING Nigella Sativa BAGASSE

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.333-340

ISOTHERM AND THERMODYNAMICS STUDIES OF METHYLENE BLUE ADSORPTION USING Elaeagnus Angustifolia LEAF POWDER

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.324-332

KINETIC STUDIES OF METHYLENE BLUE ADSORPTION USING ELAEAGNUS ANGUSTİFOLİA LEAF POWDER

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.305-314

ISOTHERM STUDIES OF MALACHITE GREEN ADSORPTION USING Nigella Sativa BAGASSE

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.341-348

Kinetic Studies Of Malachite Green Adsorption Using Bardakçı/Van Clay

EurasianBioChem 2019, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.265

Removal Of Certain in Aqueous Media By Using Bardakçı Clay

EurasianBioChem 2019, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.264

Badem (Almond) Kabuğunda Malahit Yeşili Adsorpsiyonu: İzoterm ve Termodinamik Çalışmaları

INTERNATIONAL ENGINEERING AND SCIENCE SYMPOSIUM’19, Siirt, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.103-115

İnvestigation of hydrazine electrooxidation on PdIn anode catalysts

International Engineering and Science Symposium, Siirt, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.39

Prunus Dulcis (Badem) Kabuğundaki Malahit Yeşil Adsorpsiyonu: Kinetik Çalışmalar

INTERNATIONAL ENGINEERING AND SCIENCE SYMPOSIUM’19, Siirt, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.1004-1011

Methylene Blue Adsorption on Salix Babylonica Shavings: Isotherm and Thermodynamics Studies

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.691-700

Methylene Blue Adsorption on Salix Babylonica Shavings:Kinetic Studies

International Euroasian Conference on Science, Engineering and Technology (EuroasianSciEnTech 2018), Gaziantep, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.711-717

VAN İLİNDE YETİŞEN SÖĞÜT AĞACINDAN ALINAN TALAŞ ÜZERİNDE MALAHİT YEŞİLİ ADSORPSİYONU ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI

1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2018, ss.804-811

Van Akdamar Adasından Alınan Badem Kabuğu Üzerinde Kristal Viyole Adsorpsiyonu Çalışmasının Termodinamik ve İzoterm Hesaplamaları

Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.2, ss.998-1006

VAN AKDAMAR ADASINDAN ALINAN BADEM KABUĞU ÜZERGNDE KRGSTAL VGYOLE ADSORPSGYONU ÇALIgMASININ TERMODGNAMGK VE GZOTERM HESAPLAMALARI

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.998-1006

Van Akdamar Adasından Alınan Badem Kabuğu Üzerinde Kristal Viyole Adsorpsiyonu Çalışmasının Kinetik Hesaplamaları

Zeugma I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.2, ss.991-997

Kimya Mühendisliğinde MATLAB ile Proses Kontrol Uygulamaları

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018, ss.1-2

VAN ERÇEK GÖLÜNDEN SODA KÜLÜ (NA2CO3) VE (NAHCO3) POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 03 Eylül 2018 - 06 Eylül 2019, ss.6876-6846

State-Space Modeling for Dynamic Behavior of A Liquid Level Control System

International Conference on Applied Analysis And Mathematical Modeling (ICAAM-2017), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Nonlinear Dynamic Characterization of a Liquid Level Control System

International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Identifying The Hammerstein-Wiener Model for a Liquid Level Control System

International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.1

Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktörün PID Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12), İzmir, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.1-3

Kablosuz Sıcaklık Kontrolü İçin Bir Proses Simülatörünün Kararlılık Analizi

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12), İzmir, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.1-6

Application of MATLAB/Simulink Program for Wireless Generalized Predictive Temperature Control

9 th European Congress of Chemical Engineering (ECCE 9), Hague, Hollanda, 21 - 25 Nisan 2013, ss.1

Experimental Multi Input Multi Output (MIMO) Control of A Process Control Simulator

20 th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2012), Prague, Çek Cumhuriyeti, 25 - 29 Ağustos 2012, ss.1

Application of MATLAB/Simulink Program for Wireless Temperature Deadbeat Control

20 th İnternational Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2012), Prague, Çek Cumhuriyeti, 25 - 29 Ağustos 2012, ss.1-2

The Wireless Experimental Nonparametric Identification and Control of A Liquid-Gas Pressure System

7 th Chemical Engineering Conference For Collaborative Research in Eastern Mediterreanean Countries (EMCC 7), Corfu, Yunanistan, 27 Nisan - 01 Mayıs 2012, ss.1

Van Bölgesinde Yetişen Endemik Bitkilerde Vitamin C Düzeyinin Belirlenmesi

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.20