Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1998 - 2004 Doktora

    Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

  • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Türkiye

  • 1987 - 1992 Lisans

    Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Türkiye