Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), cilt.2, sa.2, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterliklerine Etkisi

E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.51-60, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MEDRESELERDE EĞİTİMSEL BİR GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERİN MEDRESE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.39, ss.486-503, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ORTAÖĞRETİM 9 SINIF FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMININTYLER IN HEDEFE DAYALI DEĞERLENDİRME MODELİNEGÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.1832-1852, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Investigation of the Education Philosophy of the Education Faculty Students of Yuzuncu Yil University with the Q Method

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.9, ss.2110-2118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Study of Language Learning Strategies Used by Monolingual and Bilingual Learners

European Scientific Journal, cilt.12, sa.26, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of the Education Philosophy of the Education Faculty Students of Yuzuncu Yil University with the Q Method

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.9, ss.2110-2118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.17, sa.2, ss.679-696, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeşitli Nöro-Bilişsel & Nöro-Pedagojik Uygulama ve Modalitelerin Bilişsel Becerilerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.679-696, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nitelikli Öğretmenlerin Yetiştirilme Sürecinde Yeni Arayışlar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TYB Akademi (Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.12, ss.109-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel bilginin sonu

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), sa.28, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Bilgi ve Metodolojilerin Sonu

JASSS The Journal of Acedemic Social Science Studies, sa.28, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİMSEL BİLGİ VE METODOLOJİLERİN SONU

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, cilt.2, ss.573-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul ve Ortaokullarda Uygulanmakta Olan Sosyal Kulüplerin İşlevlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.15, sa.2, ss.279-296, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenilen Bir Kültür Olarak Şiddet Sorunsalı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.149-159, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Etik Bir Talep: Sorumluluk Eğitimi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.149-159, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Ahlak Eğitimcisi Olarak Sokrates: Erdemin Öğretilip Öğretilemeyeceği Sorunsalı

FELSEFE DÜNYASI, cilt.1, sa.43, ss.9-108, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Kavramının Etik Açıdan Analizi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.1-13, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kant’ın Ahlak Eğitimi Anlayışı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.38, ss.73-86, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seçmeli Derslerin İşlevselliği ve Öğretmen Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Türkiye, ss.15

Lisansüstü Eğitimde Bilim etiği

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 Kasım 2018 - 29 Ocak 2019, ss.1

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.105

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.4

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.104-106

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2

Etik Açıdan Bir Meslek Olarak Öğretmenlik

Bütün Yönleriiyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015, ss.25-26

An Evaluation of High School 9th Grade Physics Curriculum

The Third International Congress Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

University students' assessment preferences

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015, ss.1-5

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Felsefelerinin Q Metodu ile İncelenmesi

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.442

Fizik Dersi Öğretim Programının 10. Sınıf Elektrik ve Manyetizma Ünitesinin Değerlendirilmesi

6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.58-59

Analysis of University Students’ Language Learning Strategies In Terms of Being Bilingual and Various Variables

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2014, ss.15-26

Science Teachers' Views about Science and Technology Curriculum and also with the Revision of 2013 New Science Curriculum( 4th,5th, 6th,7th,8th Classes)

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014, ss.4

Seçmeli Derslerin İşlevselliği ve Öğretmen Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seçmeli Dersler Sempozyumu, Van, Türkiye, 12 - 15 Mart 2013, ss.15-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Lisansüstü Eğitimde Bilim Etiği

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan F., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.85-100, 2019

DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE, NECMETTİN TOZLU VEFA TAŞDELEN MEHMET ÖNAL, Editör, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.559-567, 2016

Eğitimin Felsefi Temelleri

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, HASAN BASRİ MEMDUHOĞLU, KÜRŞAD YILMAZ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.21-46, 2015

EĞİTİMDEN FELSEFEYE NECMETTİN TOZLU ARMAĞANIı

Yüzüncü Yılüniversitesi Yayınları, Van, 2011

Tozlu'nun Eğitim Felsefesi Anlayışında Yeni Bir Eğitim İdeali

EĞİTİMDEN FELSEFEYE NECMETTİN TOZLU ARMAĞANI, Vefa TAŞDELEN, Ahmet YAYLA, Alaattin KARACA, Editör, Yüzüncü Yılüniversitesi Yayınları, Van, ss.85-90, 2011

Bilhan'ın Eğitim Felsefesi ve Eğitim Sosyolojisi Üzerine

FELSEFE EĞİTİM SANAT SAFFET BİLHAN ARMAĞANI, Sabri BÜYÜKDÜVENCİ, Vefa TAŞDELEN, Editör, Hece Yayıncılık, Ankara, ss.41-47, 2006