Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Pre-parturition and Post-parturition Behaviors of Norduz Goats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.2, ss.215-219, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of sensory characteristics of sheep and goat meat by Procrustes Analysis

CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.57, sa.11, ss.516-521, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of the maternal behavior score (MBS) on weaning weight and litter survival in sheep

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.6, ss.1393-1397, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phenotypic Correlations among Fleece Traits in Norduz and Karakas Sheep

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.574-576, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Quality and Sensory Evaluation for Goat Meat Using Generalized Procrustes Analysis

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, sa.10, ss.1313-1316, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effects of Early Castration on Slaughter and Carcass Characteristics of Norduz Male Kids

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, sa.18, ss.2382-2385, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Factor analysis scores in a multiple linear regression model. for the prediction of carcass weight in akkeci kids

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.31, sa.2, ss.201-204, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Slaughter and carcass characteristics of Norduz male kids raised in either intensive or pasture conditions

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.5, sa.3, ss.274-277, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Udder characteristics of Norduz goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.83, sa.4, ss.413-415, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Norduz Male Kids

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, sa.5, ss.430-433, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The determination of growth in Akkeci (White goat) female kids by various growth models

CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.51, sa.3, ss.110-116, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study of Relationships Between Milk Yield and Some Udder Traits by Using of Path Analysis in Akkeçi Goats

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, sa.4, ss.547-550, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of different rations on the slaughter and carcass characteristics of Ak keçi (white goat) male kids.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.3, sa.5, ss.316-320, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The farm animal genetic resources of Turkey: sheep–I–common and rare breeds.

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, cilt.2, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oğlak Eti ve Üretim Değerleri

Hasad Hayvancılık Dergisi, sa.311, ss.42-45, 2011 (Hakemsiz Dergi)

The Effect of Different Weaning Ages on fatty acid composition in rack joint of male kids

Agricultural Journal, sa.5, ss.215-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keçi Eti ve Özellikleri

Hasad Hayvancılık Dergisi, sa.255, ss.54-59, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Akkeçilerde Yaş ve Laktasyon Sırasının Bazı Meme Özelliklerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, sa.14, ss.105-111, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Formlarda Arpa İçeren Rasyonlarla Beslenen Akkeçi Erkek Oğlaklarında Kesim ve Karkas Özellikleri.

Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.221-226, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laktasyonun Geç Döeminde Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayımı; Yaş, Süt Verimi ve Bazı Meme Özellikleri ile Olan İlişkileri.

Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.63-67, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Canlı Hayvanda Karkas Kompozisyonu Tahmin Yöntemleri.

Hayvansal Üretim Dergisi, cilt.41, ss.91-101, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akkeçi Erkek Çebiçlerinin Bazı Kesim-Karkas Özellikleri ve Et Bileşimi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.86-91, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekstansif Koşullarda İkiz Doğumun Uyarıldığı Ankara Keçilerinde Aşım ve Doğum Sonrası Canlı Ağırlıkları ile İlgili Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.29-32, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sütten Kesimde Besiye Alınan Akkaraman, İvesi x Akkaraman (Fı), Sakız x Akkaraman (Fı) Erkek Kuzularının Kesim ve Karkas Özellikleri.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.30-38, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dorset Down x Akkaraman (Gı), Dorset Down x Akkaraman (Gı) x Akkaraman ve Akkaraman Erkek Tokluların Kesim ve Karkas Özellikleri.

Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-7, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaba Yem veya Yoğun Yem ile Beslemenin Kuzularda Vücut ve Rumen Gelişimi, Kesim ve Karkas Özellikleri ile Besin Maddeleri Çevrimi Üzerine Etkileri.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.59-64, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan Lincoln x Akkaraman ve Ile de France x Akkaraman Melezi (Fı) Erkek Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri.

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.35, ss.47-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken ve Geç Kastrasyonun Akkaraman Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri.

An. Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 1346, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:742, cilt.742, ss.19, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fattening Performance and Carcass Characteristics of Kr and Kif Crossbred Ram Lambs Under Intensive Feeding System

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1-8, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tiftik Keçisinin Kesim ve Karkas Özellikleri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.31, ss.39-47, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of dietary supplementation with Rosemary oil on methanogenic bacteria density of fattening lambs

1st-International-Livestock-Science-Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1-2

The effect of using DDGS for different periods on feedlot performance and meat quality of lambs

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallinn, Estonya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.454

Effect of dried corn distillers grains plus solubles, in late gestation ewes diets

The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Tallinn, Estonya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.460

Effect of feeding system on meat quality and fatty acid profile of lambs and kids

66.European Association of Animal Science, Warsaw, Polonya, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015, ss.201 Creative Commons License

Effect of Feeding System On Meat Quality and Fatty Acid Profile of Lambs Slaughtered at the Same Age or Live Weight

VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, Bosna-Hersek, 3 - 06 Haziran 2015, ss.77 Creative Commons License

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.809-837 Creative Commons License

Norduz ve Kıl Keçilerinde Kıl Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.219-223 Creative Commons License

Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve Geleceği.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Ocak 2010, ss.735-757 Creative Commons License

Ruminantlarda Et Kalitesini Etkileyen Faktörler

6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, ss.421 Creative Commons License

Türkiye'de Kuzu Besi Sistemleri

Türkiye Koyunculuk Kongresi 2009, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2009, ss.93-105

Ruminant Karkaslarında Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkili Faktörler

5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.106 Creative Commons License

Effect of Early and Late Castration on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Akkaraman Lambs

45th Annual Meeting of The European Association for Animal Production, Edinburg, İngiltere, 5 - 08 Eylül 1994, ss.32