Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ağustos 2019 Journal of Oral Health and Dental Science

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Temmuz 2019 Cumhuriyet Dental Journal

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi