Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Socio-demographic determinants of dental anxiety and fear among college students

Eastern Journal of Medicine, cilt.24, ss.169-175, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessment of Buccal Bone Thickness in the Anterior Maxilla: A Cone Beam Computed Tomography Study

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, cilt.22, ss.102-107, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronolojik Yaşı Willems Metoduna Göre Hesaplayabilir miyiz?

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.357

Natal Diş Kaynaklı Riga-Fede Hastalığı: Vaka Raporu

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.989

Maksilla Anterior Bölgede Sürnümerer Diş Kaynaklı Tip III Dens Invajinatus; Olgu Sunumu

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1014

İnversiyon; Vaka Verisi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.389

Rosenmüler fossa boyutlarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

20. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13, ss.152

BİLATERAL MANDİBULER İKİNCİ PREMOLAR DİŞLERİN TRANSPOZİSYONU: VAKA RAPORU

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.110-111

ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ CİNSİYET AYRIMINDA MAKSİLLER SİNÜS BOYUTLARININ ROLÜ: KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.552-553

Sella Tursika Morfolojisi ve Boyutlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

tdb 24. uluslararası dişhekimliği kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.24, no.2, ss.290

Osteoarthritic Changes of Temporomandibular Joint Related to Age and Gender: A Retrospective Study

İnternational Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.122

Rehabilitation of complicated post-traumatic crown fractures of anterior teeth with a new post system

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.444

Papillon Lefevre syndrome: A Case Report

İnternational Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.218

Prevalence of Possible Carotid Artery Calcifications Observed on Panoramic Radiographs

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.100

Radiküler Kist Tedavisinde Cerrahi Ile Kombine Uygulanan Endodontik Yaklaşım; 4 Yıllık Vaka Takibi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.513

Horizontal Kök Kırığı Bulunan Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: 3 Yıllık Olgu Takibi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.519

Prevalence of Possible Carotid Artery Calcifications Observed on Panoramic Radiographs", TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, no.1, ss.100

Bilateral Maksiller Kanin Transpozisyonu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneğinin 6. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, ss.51

Bilateral supernumerary teeth gemination

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneğinin 6. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, ss.51