Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇENE OSTEOSARKOMU: OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.59

Maksilla Anterior Bölgede Sürnümerer Diş Kaynaklı Tip III Dens Invajinatus; Olgu Sunumu

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1014

Kronolojik Yaşı Willems Metoduna Göre Hesaplayabilir miyiz?

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.357

İnversiyon; Vaka Verisi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.389

Natal Diş Kaynaklı Riga-Fede Hastalığı: Vaka Raporu

TDB 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.989

Rosenmüler fossa boyutlarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

20. Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13, pp.152

BİLATERAL MANDİBULER İKİNCİ PREMOLAR DİŞLERİN TRANSPOZİSYONU: VAKA RAPORU

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.110-111

ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ CİNSİYET AYRIMINDA MAKSİLLER SİNÜS BOYUTLARININ ROLÜ: KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.552-553 Sustainable Development

Papillon Lefevre syndrome: A Case Report

İnternational Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.218

Rehabilitation of complicated post-traumatic crown fractures of anterior teeth with a new post system

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.444

Osteoarthritic Changes of Temporomandibular Joint Related to Age and Gender: A Retrospective Study

İnternational Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018, pp.122

Prevalence of Possible Carotid Artery Calcifications Observed on Panoramic Radiographs", TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.100

Radiküler Kist Tedavisinde Cerrahi Ile Kombine Uygulanan Endodontik Yaklaşım; 4 Yıllık Vaka Takibi

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.513

Horizontal Kök Kırığı Bulunan Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: 3 Yıllık Olgu Takibi

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.519

Prevalence of Possible Carotid Artery Calcifications Observed on Panoramic Radiographs

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, no.1, pp.100

Bilateral Maksiller Kanin Transpozisyonu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneğinin 6. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.51

Bilateral supernumerary teeth gemination

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneğinin 6. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.51

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals