Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 6. TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 The 24th Conference of the Asian Pacific Association for the Study of Liver

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 5. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 354

h-indeksi (WOS): 7