Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical and laboratory features of adult measles cases detected in Van, Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.65, ss.273-276, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tuberculous and brucellosis meningitis differential diagnosis

TRAVEL MEDICINE AND INFECTIOUS DISEASE, cilt.13, ss.185-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EVALUATION OF OCULOCUTANEOUS ANTHRAX. A SERIES OF 20 CASES

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.31, ss.863-867, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genitourinary brucellosis: results of a multicentric study

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, cilt.33, ss.1253-1262, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assesment of mean platelet volume in adult measles cases.

MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG, cilt.1, ss.465-468, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Complete recovery from clinical rabies: Case report Klinik kuduzdan tam düzelme

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.547-552, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Severe Thrombocytopenia and Hemorrhagic Diathesis due to Brucellosis

ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE, cilt.15, ss.303-305, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hematological Complications in 787 Cases of Acute Brucellosis in Eastern Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.38, ss.421-424, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Apparent vaccine-thimerosal induced hypersensitivity, myelodysplastic syndrome and pancytopenia

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.1, ss.348-349, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

[Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) in a Woman in Siirt].

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.39, ss.316-318, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) in a Woman in Siirt].

Turkiye parazitolojii dergisi / Turkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, cilt.39, ss.316-318, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Case report: two Plasmodium vivax malaria cases in the Van Province].

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.33, ss.172-3, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Menenjit ile Karışan Mide Adenokarsinomu'na Bağlı Leptomeningeal Karsinomatozis Olgu Sunumu.

2. Güneydoğu Anadolu İnfeksiyon Günleri Simpozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.130-131

Brucella endokarditi: olgu sunumu

6.Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.127

Remisyonda Hodking lenfoma tanılı bir CMV enterit olgusu

6. Türkiye Ekmud Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.109

Van ilinde Tularemi

6. Türkiye Ekmud Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.74

Enfeksiyöz Spondilit: 74 olgunun Değerlendirilmesi

6. Türkiye Ekmud Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, no.1, ss.138

Is Mannose-Binding Lectin a predictor of Ventilator-Associated Pneumonia?

Türk Toraks Derneği 19. Kongre 2016, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.195-196

Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) Kaynaklı Ürogenital Miyaz

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.156

Diğer Yayınlar