General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, History of Turkish Republic

Names in Publications: Öztürkcı Alpaslan

Metrics

Publication

22

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals