Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE HAKKÂRİ NASTURİLERİ ÜZERİNDE OSMANLI RUS REKABETİ

Journal of History School, cilt.12, no.1, ss.1281-1297, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tutarsızlık-Belirsizlik Skalasında Türkiye’nin Boğazlar Meselesi

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.15, no.1, ss.473-496, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türk Siyasal Tarihinde Demokrat Parti Birinci Büyük Kongresi

Cedrus, THE JOURNAL OF MCRI (Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi), cilt.7, no.1, ss.741-756, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasal Katılım ve İfade Özgürlüğü Bağlamlarında Demokrat Parti İkinci Büyük Kongresi (20-25 Haziran 1949)

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Mediterranean Journal of Humanites (MJH), cilt.9, no.1, ss.287-299, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parti İçi İktidar Mücadelesi Bağlamında Demokrat Parti’de Parti İçi Muhalefetin Araçları (1946-1950)

Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi HISTORY STUDIES INTERNATİONAL JOURNAL OF HISTORY, cilt.11, no.1, ss.1059-1074, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SOĞUK SAVAŞ’IN 1950’Lİ YILLARDA ORTA DOĞU’DA YAŞANAN ASKERİ DARBELERE ETKİLERİ

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, no.1, ss.373-394, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Suriye'nin Bağımsızlığına Türkiye'nin Bakışı

History Studies International Journal of History, cilt.8, no.1, ss.111-133, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de çoğulcu demokratik sistemin kurulmasında 12 temmuz beyannemesi'nin rolü

4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.135-145