Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2018 Yarışma

  Van Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

  Masal Yarışması

 • Şubat 2018 Tez Savunma (Doktora)

  EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

  YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETERLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor YYÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Danışman

 • 2014 - Devam Ediyor YYÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Danışman

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 İlköğretim Online

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 International Journal of Early Childhood Special Education

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2017 International Journal of Inclusive Education

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2017 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 12. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi – 2017

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ocak 2015 Contemporary Issues in Early Childhood

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi