Achievements & Reputation

Publication

62

Citation (WoS)

15

Citation (Scopus)

15

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Awards

  • October 2010 TEKRARLANAN İKİ FARKLI DOZLARDAKİ DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL’ÜN MİDE ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Başlıklı çalışma YARIŞMA DENEYSEL 3.’lüğü ödülü

    Türk Anasteziyoloji ve Reanimasyon Derneği