Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of parents in delayed surgery of undescended testis

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.2818-2820, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anesthetic Approach and Literatüre Review in a Patient with Fraser Syndrome

Türkiye Klinikleri Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, cilt.17, ss.54-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthetic Approach and Literature Review in a Patient with Fraser Syndrome

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.17, ss.58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anesthetic Approach and Literature Review in a Patient with Fraser Syndrome

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, cilt.17, ss.54-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Policystic Kidney Patient as Marginal Donor: Case Report

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.61-64, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

When to remove drains after coronary bypass surgery?

MEDICAL SCIENCE, cilt.22, ss.38-44, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Histological and electron miroscopic examination of the effect of dexketoprofen trometamol on liver in rats

Medical Science Discovery Publication., cilt.21, ss.329-335, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Anaesthetic Management in Neonates with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula

Scholars Journal of Medical Case Reports, cilt.2, ss.328-329, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Successful Spinal Anesthesia in the Patient with Low Ejection Fraction.

Case Study and Case Report, cilt.4, ss.75-77, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

difficult airway management in pregnant patients

22.International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.8

Airway management for a patient with fraser syndrome: Case report

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019

Anesthesia management in amyotrophiclateralsclerosis

22.International Intensive Care Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.7

BARIYATRIK CERRAHI VAKALARIDA ZOR ENTÜBASYON VE YOĞUN BAKIM KABULÜN DEĞERLENDIRILMESI

VII. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.0-9

ASSESSMENT OF ETHICAL ISSUES OF RESIDENT PHYSICIANS IN INTENSIVE CARE UNITS: A QUALITATIVE STUDY

The 6th International Conference on Ethics Education, Stellenbosch, Güney Afrika, 2 Ekim - 05 Kasım 2018, cilt.6, no.1, ss.93

BİLATERAL İNTERNAL KAROTİSARTER TIKANIKLIĞI OLAN İLERİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTASINDA SERVİKAL BLOKAJ UYGULAMASI

17. uluslararası Doğu Akdeniz Aile hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.1

Türkiye’de Yoğun Bakımlarda Üreyen Mikroorganizmaların Araştırılması: Çok Merkezli Çalışma

17. uluslararası Doğu Akdeniz Aile hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.205

Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğunun Araştırılması

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY,BEHAVİORAL AND HEALTH SCIENCES, Kudüs, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.350

Travmatik hemorajik şoklu iki hastada hipertonik salin deneyimimiz: olgu sunumu

IV. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2017, ss.1

İlioinguinal Nöropatik Ağrının İlioinguinal Blokla Tedavisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Port Kataterine Bağlı Gelişen Superior Vena Kava Senromu. Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Bilateral MCA Anevrizması Coil Embolizasyonu Sonrası Solunumsal Arrest

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Başarısız Santral Katater Girişiminin Nadir Bir Nedeni: Venöz Tromboz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Suda Boğulma Sonrası Kardiyak Arrest ve Başarılı Resusitasyon.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013, ss.1

Ağır Yanığı ve Zor Hava Yolu Olan Hastalarda Anestezik Yaklaşım

4. Ulusal Pediyatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2012 - 23 Nisan 2013, ss.1

Ogilvie Sendrom’lu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi. Tark 2011, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011, ss.1

Sevofluran Anestezisi Altında Kaudal Blokla Kombine Edilen Ketamin ve Midazolamin Uyanma Ajitasyonuna Etkilerinin Karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi TARK 2011, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011, ss.1

Nekrotizan Enterokolit Perforasyonu Olan Yeni Doğanlarda Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi TARK 2011, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Özofagus Hastalıklarında Anestezi Uygulamaları

Ustadan çırağa özofagus hastalıkları, Dr.Tolga Kalaycı, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.223-238, 2019

H1N1/Influenza

Yoğun Bakım Sırları, Prof.Dr.Işıl Özkoçak Turan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.277-282, 2019

Monoamin Oksiadaz İnhibitörleri

Zehirlenmeler akıl notları, Ulusoy H., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.277-282, 2019

Yoğun Bakımda Stres Ülser Proflaksisi

Olgularla yoğun bakım protokolleri, Doç.Dr.Nimet Şenoğlu, Editör, Nobel Kitabevi, Ankara, ss.825-834, 2019

yoğun bakımda skorlama sistemleri

Olgularla yoğun bakım protokolleri, Doç.Dr.Nimet Şenoğlu, Editör, Nobel Kitabevi, Ankara, ss.35-44, 2019

Yoğun bakımda skorlamalar

Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şemoğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.22, 2019

Stres ülser proflaksisi

Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şemoğlu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.11, 2019

Havayolu Yönetimi

Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı, Prof.Dr.Nurçin Gülhaş, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.93-104, 2018