Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ekim 2010 TEKRARLANAN İKİ FARKLI DOZLARDAKİ DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL’ÜN MİDE ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ELEKTRON MİKROSKOPİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Başlıklı çalışma YARIŞMA DENEYSEL 3.’lüğü ödülü

    Türk Anasteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 1