Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The role of parents in delayed surgery of undescended testis

Annals of Medical Research, vol.26, no.12, pp.2818-2820, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Anesthetic Approach and Literature Review in a Patient with Fraser Syndrome

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, vol.17, no.2, pp.54-58, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

When to remove drains after coronary bypass surgery?

MEDICAL SCIENCE, vol.22, no.89, pp.38-44, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Anaesthetic Management in Neonates with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula

Scholars Journal of Medical Case Reports, vol.2, no.5, pp.328-329, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Successful Spinal Anesthesia in the Patient with Low Ejection Fraction.

Case Study and Case Report, vol.4, no.2, pp.75-77, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

difficult airway management in pregnant patients

22.International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.8

Airway management for a patient with fraser syndrome: Case report

22nd of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

Anesthesia management in amyotrophiclateralsclerosis

22.International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.7

BARIYATRIK CERRAHI VAKALARIDA ZOR ENTÜBASYON VE YOĞUN BAKIM KABULÜN DEĞERLENDIRILMESI

VII. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.0-9

ASSESSMENT OF ETHICAL ISSUES OF RESIDENT PHYSICIANS IN INTENSIVE CARE UNITS: A QUALITATIVE STUDY

The 6th International Conference on Ethics Education, Stellenbosch, South Africa, 2 October - 05 November 2018, vol.6, no.1, pp.93

Türkiye’de Yoğun Bakımlarda Üreyen Mikroorganizmaların Araştırılması: Çok Merkezli Çalışma

17. uluslararası Doğu Akdeniz Aile hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.1, pp.205

Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğunun Araştırılması

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY,BEHAVİORAL AND HEALTH SCIENCES, Kudüs, Israel, 23 - 25 March 2018, vol.1, pp.350

İlioinguinal Nöropatik Ağrının İlioinguinal Blokla Tedavisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Port Kataterine Bağlı Gelişen Superior Vena Kava Senromu. Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Bilateral MCA Anevrizması Coil Embolizasyonu Sonrası Solunumsal Arrest

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Başarısız Santral Katater Girişiminin Nadir Bir Nedeni: Venöz Tromboz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Suda Boğulma Sonrası Kardiyak Arrest ve Başarılı Resusitasyon.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi. Tark 2013, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Ağır Yanığı ve Zor Hava Yolu Olan Hastalarda Anestezik Yaklaşım

4. Ulusal Pediyatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 April 2012 - 23 April 2013, pp.1

Ogilvie Sendrom’lu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi. Tark 2011, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.1

Nekrotizan Enterokolit Perforasyonu Olan Yeni Doğanlarda Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi TARK 2011, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.1

Books & Book Chapters

Özofagus Hastalıklarında Anestezi Uygulamaları

in: Ustadan çırağa özofagus hastalıkları, Dr.Tolga Kalaycı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.223-238, 2019

H1N1/Influenza

in: Yoğun Bakım Sırları, Prof.Dr.Işıl Özkoçak Turan, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.277-282, 2019

Monoamin Oksiadaz İnhibitörleri

in: Zehirlenmeler akıl notları, Ulusoy H., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.277-282, 2019

Yoğun Bakımda Stres Ülser Proflaksisi

in: Olgularla yoğun bakım protokolleri, Doç.Dr.Nimet Şenoğlu, Editor, Nobel Kitabevi, Ankara, pp.825-834, 2019

yoğun bakımda skorlama sistemleri

in: Olgularla yoğun bakım protokolleri, Doç.Dr.Nimet Şenoğlu, Editor, Nobel Kitabevi, Ankara, pp.35-44, 2019

Yoğun bakımda skorlamalar

in: Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şemoğlu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.22, 2019

Stres ülser proflaksisi

in: Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şemoğlu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.11, 2019

Havayolu Yönetimi

in: Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı, Prof.Dr.Nurçin Gülhaş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.93-104, 2018