Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of olive leaf extract on digestive enzyme inhibition and insulin production in streptozotocin-induced diabetic rats

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.66, sa.2, ss.163-169, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antioxidant and hepatoprotective effects of vitamin E and melatonin against copper-induced toxicity in rats

TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, cilt.17, sa.6, ss.1025-1031, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Does chronic delta hepatitis increase risk of celiac disease?

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, sa.16, ss.7018-7021, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination hematotoxic and hepatotoxic effects of trichloroacetic acid at sublethal dosage in rats

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.47, sa.6, ss.1324-1326, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakır Nefrotoksisitesinde Melatonin ve E Vitamini’nin Antioksidan Parametreler Üzerine Etkileri*

Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., cilt.13, sa.3, ss.347-354, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Olive Leaf (Olea europaea L.) Extract on Some Biochemical and Haematological Parameters in Diabetic Rats

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, cilt.33, sa.1, ss.13-19, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.511-528, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Solvent Variation on Polyphenolic Profile and Total Phenolic Content of Olive Leaf Extract

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, sa.27, ss.43-50, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Solvent Variation on Polyphenolic Profile and Total Phenolic Content of Olive Leaf Extract

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, sa.27, ss.43-50, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antioxidant Role and Hepatoprotective Effects of Carob (Ceratonia siliqua L.) Seeds against Ethanol-Induced Oxidative Stress in Rats

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, cilt.3, sa.1, ss.57-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antioxidant Role and Hepatoprotective Effects of Carob (Ceratonia siliqua L.) Seeds against Ethanol-Induced Oxidative Stress in Rats

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, cilt.3, sa.1, ss.57-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antioxidant Role and Hepatoprotective Effects of Carob (Ceratonia siliqua L.) Seeds against Ethanol-Induced Oxidative Stress in Rats

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, cilt.3, sa.1, ss.57-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological and functional changes in rat brain under total sleep deprivation

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.41, sa.2, ss.138-142, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

SPORCULARDA ÇAY, SİGARA VE GAZLI İÇECEKLERİN BOY KİLO VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.250-256, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaştıkları Bazı Güçlüklerin Tespiti(Van İli Örneği)

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstiüsü Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.82-88, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Açlığın Beyin Korteksinin Farklı Bölgelerindeki Nötral Peptid Hidrolazların Aktifl iği Üzerine Etkisi

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-48, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Tavşan Böbreküstü Bezleri Üzerine Histometrik Bir çalışma”

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.99-110, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphological Changes in Sensomotor, Lımbıc And Orbıtal Cerebral Cortex Under Different Levels of Food Motivation

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.34, ss.67-74, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Ögretmenligi Ögrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.115-122, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma

BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.54-63, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SIĞIR ADRENAL KORTEKSİ ÜZERİNE HİSTOLOJİK VE BİOMETRİK BİR ÇALIŞMA

BAÜ Fen Bil. Enst.Derg., cilt.8, sa.1, ss.54-63, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Proteinsiz Gıda İle Beslenen Değişik Yaşlardaki Beyaz Farelerin Beyinlerinin Alıcı motorlarında ve Limbik Bölgede Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler

Collection of the scientific articles of international Conference, sa.3, ss.363-366, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BAZI HAYVANLARDA ADRENAL BEZLERİN MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ

BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.17-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphological Changes In The Some Centers Of Hypothalamus During Food Deprivation

”, Journal of Neurogical Sciences [Turkish], cilt.1, ss.35-42, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Proteinsiz Gıda İle Beslenen Değişik Yaşlardaki Beyaz Farelerin Beyinlerinin Alıcı motorlarında ve Limbik Bölgede Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler”

Mehmet Sadık Abdullayev’in 80. Doğum Yılı Anısına Hazırlanmış Olan Uluslararası Bilim Kongresi, Azerbaycan, ss.78

“Dynamics of Changes of AchE and MAO Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Regime”

The 1. Conference of Azerbaijan Society of Biochemists & Molecular Biologists,, Azerbaycan, cilt.2, ss.43

“Sigaranın İmmün Sistem Üzerine Etkisi”,

V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi,, Van, Türkiye, ss.72

Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.1-10

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik Destekli Mikroöğretim Uygulamaları: Bir Akran Değerlendirme Çalışması

2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.13

YEŞİL KİMYANIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININGÖRÜŞLERİ

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.14

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÇEVREYE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.22

ZEYTİN YAPRAĞI (OLEA EUROPAEA L.) EKSTRAKTININ DİYABETİK SIÇANLAR ÜZERİNDE ANTİOKSİDAN VE KARACİĞER KORUYUCU ETKİSİ

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.223

The Effect of Celtis Tournefortii on Total Antioxidant and Total Oxidant Status against Copper-Induced Hepatotoxicity

The 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 12 Kasım 2017, ss.18

An investigation on the understanding levels of biology concepts in the 6th, 7th and 8th grades science and technology curriculum

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.134

Effects of Olive Leaf (Olea europaea L.) Extract on Some Biochemical and Haematological Parameters in Diabetic Rats

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017, ss.21

Zeytin Yaprağı Ekstraktı’nın Deneysel Diyabette G6PD aktivitesi ve 8-OHdG Üzerine Etkisi

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.183

Sporcularda çay, sigara ve gazlı içeceklerin boy kilo ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilerinin araştırılması

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo/Bosnia And Herzegovina, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.51

Antidiabetic, Anti-?-Amylase and Anti-?-Glucosidase Effects of Olive Leaf Extract

International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, Venedik, İtalya, 27 - 29 Nisan 2016, ss.18

Olea europaea Yaprağında Bazı Fenolik Bileşiklerin Miktarının HPLC ile Araştırışması

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.745

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık

Sağlık ve Trafik, Boynukara Z, Atlı A,, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-22, 2009

Dokular

Genel Biyoloji, Bozkurt O., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.147-0, 2008

Diğer Yayınlar