Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

NONLINEAR REGRESSION APPLICATIONS IN MODELING OVER-DISPERSION OF BIRD POPULATIONS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.30, pp.345-354, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DIURNAL BEHAVIOUR OF GREATER FLAMINGO (PHOENICOPTERUS ROSEUS) AT LAKE ERCEK, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.6, pp.4220-4223, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE MERCURY (Hg) CONCENTRATIONS IN FEATHERS OF WILD BIRDS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, no.3, pp.2973-2981, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of habitat change on breeding waterbirds in Arin (Sodali) lake, Turkey

Applied Ecology and Environmental Research, vol.15, no.3, pp.1111-1118, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of Newcastle disease virus among wild bird populations in Lake Van basin, Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.37, no.1, pp.86-93, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effects of Habitat Loss Due to Reed Fires on Waterfowls at Van Lake Basin

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.12, no.1, pp.58-61, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT-PCR

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.4, pp.502-510, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Breeding Ecology of the Night Heron (Nycticorax nycticorax Linne,1758) in the Lake Van Basin.

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol.20, no.2, pp.73-78, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A study on bird species under threat and avifauna of Ercek Lake (Van-TURKEY)

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, no.10, pp.1006-1011, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Iğdır İli ve Yakın Çevresinin Ornito-Turizm Perspektifinde Değerlendirilmesi

JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES, vol.12, no.1, pp.32-44, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Application of Regression Models in Bird Population Data: An Example of Haçlı Lake

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.10, no.2, pp.788-798, 2020 (International Refereed University Journal)

Fractures and Treatment Methods in Wild Avians

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.30, no.2, pp.115-119, 2019 (International Refereed University Journal)

Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, vol.28, no.1, pp.78-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binomial Regresyon Modelinin Uygulanması

Yüzüncü Yıl Üniv.Tarım Bil.Dergisi, vol.28, no.1, pp.78-85, 2018 (International Refereed University Journal)

Determining the Seasonal Ornithological Potential of the Dönemeç (Engil) Delta and Generate the Digital Maps Using Geographical Information Systems (GIS)

Iğdır Üniversitesi Fen Bil.Enstitü Dergisi, vol.7, no.3, pp.73-77, 2017 (International Refereed University Journal)

Determination of Ornithological Richness of Erçek Lake, Dönemeç and Bendimahi Deltas (Van/Turkey) in Winter Season and Mapping with Geographic Information System

International Journal of Scientific & Technology Research, no.6, pp.63-66, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Road Construction Works on Some Bird Communities in Van (Turkey)

Bitlis Eren Univ J Sci & Technology, vol.6, no.2, pp.73-75, 2016 (International Refereed University Journal)

Determination of Newcastle Disease Virüs Among Wild Birds Population in Lake Van Basin,Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.37, pp.86-93, 2013 (Other Refereed National Journals)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların(GDO) Doğa ve İnsana Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.148-153, 2010 (National Refreed University Journal)

Yaban Kuşlarında Avian İnfluenza.

TABİAT VE İNSAN, vol.44, no.3, pp.19-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Doğa ve İnsana Etkileri

Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.148-153, 2010 (National Refreed University Journal)

Yaban Kuşlarında İnfluenza A Virüsleri (Derleme)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, vol.23, no.3, pp.179-186, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sulak Alan Tahribatının Dönemeç (Engil) Deltası – Van Örneğinde İrdelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.42-44, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Van Gölü Havzasında 2006-2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.13, no.2, pp.7-12, 2008 (National Refreed University Journal)

Balık Gölü (Doğubayazıt-Ağrı) ve Çevresinin Eko-Ornitofaunası Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.94-97, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NATURE AND BIOTOURISM POTENTIAL OF AĞRI PROVINCE

IGDIR INTERNATIONAL APPLIEDSCIENCES CONGRESS, Iğdır, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.185-200 Creative Commons License Sustainable Development

Çevre Eğitimi Temelli Eğitim Programının Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklara Etkisinin İncelenmesi

14.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1

Analysing mid-winter waterfowl counts using zero inflated regressionmodels

10TH INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 25 - 28 November 2018, pp.1-5

The Determination of Ornithological Potential of İron Marshes (Bitlis-Muş).

I.International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.88

Determination of Levels of Heavy Metals (As, Cd, Pb, Cu And Fe) in Feathers of Armenian Gull (Larus Armenicus) Inhabiting Van Lake Basin

I. International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.89

Van Gölü Adalarının Ornito-Turizm Potansiyeli

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.148

Tendürek volkanizmasının biyoturizm potansiyeli

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.155

Akdoğan Gölü’ündeki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binomial Regresyon Uygulanması

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018

Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri uygulamasi: Haçli Gölü örneği

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018

Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri Uygulaması: Haçlı Gölü örneği

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.60

Akdoğan Gölü’ndeki Kuş Populasyonları Üzerine Poısson ve Negatif Binomial Regresyon Modelinin Uygulanması

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.59

The Wintering Behaviour of Whooper Swan (Cygnus cygnus) at The Van Lake Basin, TURKEY

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.306

Diurnal Behaviour of Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) at Lake Erçek, Turkey

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.307

Modeling Overdispersed Count Data: An Applications on Bird Populations on the Dönemeç Delta, Van/TURKEY

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.395

Effects of roads construction works on some bird communities in Van

5th International Eurasian Ornithology Congress,, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.20

Lake Van Basin Types of Birds Species

5th International Eurasian Ornithology Congress,, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.25

Assessing the effects of habitat change on breeding water birds in Arin (Sodalı) Lake,

5th International Eurasian Ornithology Congress,, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 May 2016, pp.45

Ornithological Inventory of Terrestrial and Inland Water Ecosystems of Ağrı Province

International Confrence on Advances in Natural and Applied Sciences Icanas, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, pp.18 Sustainable Development

A Biological Evaluation on the External Reliefs of Akdamar Church (Van,Turkey).

VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Turkey, 18 - 22 December 2013, pp.25

Detection of Newcastle Disease Virus in Wild Birds Located on Van Lake Basin,Turke

VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 18 - 22 December 2013, pp.18-22

Batmış(Cil)Gölü’nün Ornitolojik Potansiyeli ve Problemleri.

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.100

An Example for Wetland Management Planning: Batmış (Cil) Lake (Bitlis/Türkiye)

International Conference of Urmiye Lake, Urmia University and Environment Organization of Iran, Urmia, Iran, 8 - 10 December 2012, vol.1, no.1, pp.60 Sustainable Development

Van Gölü Havzasındaki Yabani Kuş Populasyonlarında Newcastle Hastalığı Virüsünün Tespiti.

X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012, pp.302-303

Avian Migration Phenology, Population Size and Climate Change in Van Lake Basin

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.92 Sustainable Development

Biodiversity of Van Province

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, (VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu),, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.65 Creative Commons License

Some Pathogenic Properties of E.coli, E.faecalis and E. faecium strains Isolated from Wild Ducks and Gulls

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.156

Bird Names in the Ballads and Their Intended Use (

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.91

A New Record of A Bird Species For Van Lake Basin: Whooper Swan (Cygnus cygnus)

2nd International Eurasian Ornithology Congress,, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.20

Kuşlarının Habitat Kaybının Aygır Gölü (Bitlis) Örneğinde İrdelenmesi

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.53

Van Gölü Havzası Sulak Alanlarının Su Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi. I

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.11 Sustainable Development

Van İli Sulak Alan Biyoçeşitliliği

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Turkey, 22 - 24 June 2011, pp.121-127 Sustainable Development

Ağrı’nın Doğa Turizmi, Biyoturizm ve Ornitoturizm Potansiyeli

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2010, pp.626-631

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Üzümsü Meyvelerin Kullanılmasının Doğal Hayat Açısından Önemi

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 10 June 2009 - 12 June 2010, pp.253-260

Van Havzası Sulak alanlarının Son Durum Değerlendirilmesi

Türkiye Sulak alanlar Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 23 May 2009, pp.141-149 Sustainable Development

Van Gölü Havzasında Kuşların Yoğun Olarak Yaşadıkları Alanlardan Alınan Su Örneklerindeki İndikatör Bakterilerin Sayımı

VIII.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Van, Turkey, 7 - 09 October 2008, pp.138

Türkiye'nin ve Van Gölü Havzasının Göçmen Kuşların Taşıdığı Hastalıklar Bakımından Değerlendirilmesi

VIII.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Van, Turkey, 7 - 09 October 2008, pp.254 Sustainable Development

A Study on Eco-Ornithofauna of The Balık Gölü And Its Surrounding (Doğubayazıt - Ağrı, TURKEY)

2nd International Eurasian Ornithology Congress,, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2007, pp.53

Ahlat Sazlığı'nın (Bitlis) Korunması ve Gelişmesi Üzerine Bir Çalışma

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.122-123

Sulak Alan Tahribatının Dönemeç (Engil) Deltası – Van Örneğinde İrdelenmesi

Göller Kongresi (Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları),, Isparta, Turkey, 9 - 10 June 2007, pp.353 Sustainable Development

A Study on Bird Species Under Threat and Avifauna of Erçek Lake (Van - Turkey)

13th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in The Mediterranean Region, Thessaloniki, Greece, 8 - 12 October 2005, pp.267

The Effects of Pollutants on The Birds and Other Organisms Living In The Van Lake Basin

1st International Eurasian Ornithology Congress,, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.107-109

Doğubayazıt Sazlığı'nın (Ağrı) EkoOrnitolojik Açıdan Son Durumu

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.70

Kuş Gözlemciliğinin Çevre Eğitimine Katkısı

V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2000, pp.196-202

Books & Book Chapters

SULAK ALANLARIN YAPISI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ

in: ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Nalan TÜRKOĞLU,Sevil CANTÜRK, Editor, IVPE, Cetinje, pp.97-107, 2020

Erken Çocuklukta Zooloji

in: Erken Çocuklukta Fen Egitimi, Rakap A. P., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.117-134, 2018

Van Gölü Havzası Sulak Alanları

in: Türkiye'nin Önemli Sulak Alanları, Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu İ, Kılıç DT, Lise Y., Editor, Doğa Derneği, Ankara, pp.392-410, 2006 Sustainable Development

“İspiriz Dağı”,

in: Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, “ÖDA”, Eken, G., ve ark.,, Editor, DOĞA DERNEĞİ, Ankara, pp.404-407, 2006

“Artos Dağı”,

in: Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları,, Eken, G., ve Ark., Editor, Doğa Derneği, Ankara, pp.372-375, 2006

“Erek Dağı ve Turna Gölü”,

in: Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Eken, G., ve ark., Editor, doğa derneği, Ankara, pp.378-381, 2006

Expert Reports

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı ve Ramsar Alanı Yönetim Planı Mevcut Durum ve Analitik Raporu

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, pp.42, Ankara, 2016

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı ve Ramsar Alanı Yönetim Planı Mevcut Durum ve Analitik Raporu

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,, pp.196, Van, 2015

Other Publications