Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NONLINEAR REGRESSION APPLICATIONS IN MODELING OVER-DISPERSION OF BIRD POPULATIONS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.30, ss.345-354, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE MERCURY (Hg) CONCENTRATIONS IN FEATHERS OF WILD BIRDS

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.16, ss.2973-2981, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DIURNAL BEHAVIOUR OF GREATER FLAMINGO (PHOENICOPTERUS ROSEUS) AT LAKE ERCEK, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.4220-4223, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of habitat change on breeding waterbirds in Arin (Sodali) lake, Turkey

Applied Ecology and Environmental Research, cilt.15, ss.1111-1118, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Habitat Loss Due to Reed Fires on Waterfowls at Van Lake Basin

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.12, ss.58-61, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Newcastle disease virus among wild bird populations in Lake Van basin, Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.37, ss.86-93, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT-PCR

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.502-510, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Breeding Ecology of the Night Heron (Nycticorax nycticorax Linne,1758) in the Lake Van Basin.

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.20, ss.73-78, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A study on bird species under threat and avifauna of Ercek Lake (Van-TURKEY)

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.4, ss.1006-1011, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Application of Regression Models in Bird Population Data: An Example of Haçlı Lake

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.10, ss.788-798, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fractures and Treatment Methods in Wild Avians

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.30, ss.115-119, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Road Construction Works on Some Bird Communities in Van (Turkey)

Bitlis Eren Univ J Sci & Technology, cilt.6, ss.73-75, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Newcastle Disease Virüs Among Wild Birds Population in Lake Van Basin,Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.37, ss.86-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların(GDO) Doğa ve İnsana Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.148-153, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaban Kuşlarında Avian İnfluenza.

TABİAT VE İNSAN, cilt.44, ss.19-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Doğa ve İnsana Etkileri

Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.148-153, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaban Kuşlarında İnfluenza A Virüsleri (Derleme)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, cilt.23, ss.179-186, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulak Alan Tahribatının Dönemeç (Engil) Deltası – Van Örneğinde İrdelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.42-44, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Gölü Havzasında 2006-2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.13, ss.7-12, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Balık Gölü (Doğubayazıt-Ağrı) ve Çevresinin Eko-Ornitofaunası Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.94-97, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevre Eğitimi Temelli Eğitim Programının Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklara Etkisinin İncelenmesi

14.Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.1

Analysing mid-winter waterfowl counts using zero inflated regressionmodels

10TH INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Kasım 2018, ss.1-5

The Determination of Ornithological Potential of İron Marshes (Bitlis-Muş).

I.International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.88

Determination of Levels of Heavy Metals (As, Cd, Pb, Cu And Fe) in Feathers of Armenian Gull (Larus Armenicus) Inhabiting Van Lake Basin

I. International Conference on Food Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.89

Van Gölü Adalarının Ornito-Turizm Potansiyeli

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.148

Tendürek volkanizmasının biyoturizm potansiyeli

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.155

Akdoğan Gölü’ndeki Kuş Populasyonları Üzerine Poısson ve Negatif Binomial Regresyon Modelinin Uygulanması

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.59

Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri Uygulaması: Haçlı Gölü örneği

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.60

Diurnal Behaviour of Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) at Lake Erçek, Turkey

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017, ss.307

The Wintering Behaviour of Whooper Swan (Cygnus cygnus) at The Van Lake Basin, TURKEY

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017, ss.306

Modeling Overdispersed Count Data: An Applications on Bird Populations on the Dönemeç Delta, Van/TURKEY

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017, ss.395

Lake Van Basin Types of Birds Species

5th International Eurasian Ornithology Congress,, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.25

Assessing the effects of habitat change on breeding water birds in Arin (Sodalı) Lake,

5th International Eurasian Ornithology Congress,, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.45

Effects of roads construction works on some bird communities in Van

5th International Eurasian Ornithology Congress,, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.20

Ornithological Inventory of Terrestrial and Inland Water Ecosystems of Ağrı Province

International Confrence on Advances in Natural and Applied Sciences Icanas, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, ss.18

A Biological Evaluation on the External Reliefs of Akdamar Church (Van,Turkey).

VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Türkiye, 18 - 22 Aralık 2013, ss.25

Detection of Newcastle Disease Virus in Wild Birds Located on Van Lake Basin,Turke

VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Aralık 2013, ss.18-22

Batmış(Cil)Gölü’nün Ornitolojik Potansiyeli ve Problemleri.

Ekoloji 2013 Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.100

An Example for Wetland Management Planning: Batmış (Cil) Lake (Bitlis/Türkiye)

International Conference of Urmiye Lake, Urmia University and Environment Organization of Iran, Urmia, İran, 8 - 10 Aralık 2012, cilt.1, no.1, ss.60

Van Gölü Havzasındaki Yabani Kuş Populasyonlarında Newcastle Hastalığı Virüsünün Tespiti.

X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012, ss.302-303

Bird Names in the Ballads and Their Intended Use (

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.91

Some Pathogenic Properties of E.coli, E.faecalis and E. faecium strains Isolated from Wild Ducks and Gulls

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.156

Avian Migration Phenology, Population Size and Climate Change in Van Lake Basin

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.92

Biodiversity of Van Province

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, (VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu),, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.65 Creative Commons License

A New Record of A Bird Species For Van Lake Basin: Whooper Swan (Cygnus cygnus)

2nd International Eurasian Ornithology Congress,, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2011, ss.20

Kuşlarının Habitat Kaybının Aygır Gölü (Bitlis) Örneğinde İrdelenmesi

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.53

Van İli Sulak Alan Biyoçeşitliliği

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.121-127

Van Gölü Havzası Sulak Alanlarının Su Kalitesi Bakımından Değerlendirilmesi. I

II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.11

Ağrı’nın Doğa Turizmi, Biyoturizm ve Ornitoturizm Potansiyeli

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2010, ss.626-631

Peyzaj Planlama Çalışmalarında Üzümsü Meyvelerin Kullanılmasının Doğal Hayat Açısından Önemi

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 10 Haziran 2009 - 12 Haziran 2010, ss.253-260

Van Havzası Sulak alanlarının Son Durum Değerlendirilmesi

Türkiye Sulak alanlar Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2009, ss.141-149

Van Gölü Havzasında Kuşların Yoğun Olarak Yaşadıkları Alanlardan Alınan Su Örneklerindeki İndikatör Bakterilerin Sayımı

VIII.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Van, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2008, ss.138

Türkiye'nin ve Van Gölü Havzasının Göçmen Kuşların Taşıdığı Hastalıklar Bakımından Değerlendirilmesi

VIII.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Van, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2008, ss.254

A Study on Eco-Ornithofauna of The Balık Gölü And Its Surrounding (Doğubayazıt - Ağrı, TURKEY)

2nd International Eurasian Ornithology Congress,, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2007, ss.53

Ahlat Sazlığı'nın (Bitlis) Korunması ve Gelişmesi Üzerine Bir Çalışma

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.122-123

Sulak Alan Tahribatının Dönemeç (Engil) Deltası – Van Örneğinde İrdelenmesi

Göller Kongresi (Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları),, Isparta, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2007, ss.353

A Study on Bird Species Under Threat and Avifauna of Erçek Lake (Van - Turkey)

13th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in The Mediterranean Region, Thessaloniki, Yunanistan, 8 - 12 Ekim 2005, ss.267

The Effects of Pollutants on The Birds and Other Organisms Living In The Van Lake Basin

1st International Eurasian Ornithology Congress,, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2004, ss.107-109

Doğubayazıt Sazlığı'nın (Ağrı) EkoOrnitolojik Açıdan Son Durumu

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2002, ss.70

Kuş Gözlemciliğinin Çevre Eğitimine Katkısı

V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2000, ss.196-202

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocuklukta Zooloji

Erken Çocuklukta Fen Egitimi, Rakap A. P., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.117-134, 2018

Van Gölü Havzası Sulak Alanları

Türkiye'nin Önemli Sulak Alanları, Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu İ, Kılıç DT, Lise Y., Editör, Doğa Derneği, Ankara, ss.392-410, 2006

Bilirkişi Raporları

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı ve Ramsar Alanı Yönetim Planı Mevcut Durum ve Analitik Raporu

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ss.42, Ankara, 2016

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı ve Ramsar Alanı Yönetim Planı Mevcut Durum ve Analitik Raporu

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,, ss.196, Van, 2015

Diğer Yayınlar