General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Arap Dili Ve Belağatı Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Arabic Language and Eloquence, Philology, Eastern Languages and Literatures

Metrics

Publication

97

Project

7

Thesis Advisory

24

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Biography

Abdulhadi TİMURTAŞ
1971’de Eruh’ta doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Şam’da tamamladı.
1994’da el-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
1998’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir alanında
Kur’an’da Yasaklar başlıklı teziyle yüksek lisansını verdi 2012’de
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagati
alanında Ziyâ’uddîn İbnu’l-Esîr’in Dîvân Kitâbeti başlıklı teziyle doktor
oldu. 2017 yılında doçent ünvanını aldı. 1996-2012 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Hâlen aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve
Belagati Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Contact

Email
atimurtas@yyu.edu.tr
Web Page
https://avesis.yyu.edu.tr/atimurtas
Office Phone
+90 432 444 5065 Extension: 24888/22948
Office
İlahiyat Fakültesi K 2 No: 13
Address
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi VAN