Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ŞİİR: İBNU’T-TAYYİB EŞ-ŞARKÎ’NİN ER-RİHLETU’L-HİCÂZİYYE ADLI ESERİ ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.46, ss.195-210, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

el-Hikme fi'ş-Şi'ri'l-Arabi Ebu'l-Feth el-Busti Nemuzecen

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.7, ss.38-62, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Takaniyatu Binai'l-Kıssatı'ş-Şabiyye fi Mardin ve fi katar Dirase Mukarene

Ansaq, cilt.2, sa.2, ss.59-71, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mubaderatu'-İstiklali'l-Hadari fi'l-Alemi'l-İslami ve Esbabu Neksetiha

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.271-287, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mahmûd El-Câsim'in Nuzûhu Meryem Adlı Romanında Açık ve Kapalı Mekan Estetiği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sa.32, ss.235-254, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İbn Memmâtî'nin el-Fâşûş Fî Ahkâmi karakuş Adlı Eserive Karakuşî Hükümler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.33, ss.215-234, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

el-Emsalu'l-Arabiyyetu'ş-Şabiyye fi Esard -el-Mavdu ve'l-Luğa/Siirt Arapçasında Halk Atasözleri -Konu ve Dil-

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.30, ss.89-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

BİR ŞEHİR MERSİYESİ ÖRNEĞİ: EBU’L-BEKÂ ER-RUNDÎ’NİN ENDÜLÜS MERSİYESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.36, ss.217-229, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ZİYÂUDDÎN İBNU’L-ESÎR’İN ALEGORİK BİR ESERİ “RİSÂLETU’L-EZHÂR”

Nusha Şarkıyat Araştırmaları Dergisi, sa.39, ss.27-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mardin Yöresi Arapçasının Temel Özellikleri

Nüsha Şarkiyat Araştırmalar Dergisi, sa.34, ss.103-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mardin Yöresi Arapçasının Temel Özellikleri

NÜSHA, cilt.12, sa.24, ss.103-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ed-Dem’u dallen şi’riyyen fi şi’ri Muhammed Sabır Ubeyd”,

Mecelletu Ebhasi Kulliyeti’t-Terbiyyeti’l-Esasiyye, cilt.1, sa.1, ss.274-286, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Siirt Yöresinde Konuşulan Arapçanın Temel Özellikleri

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.28, ss.87-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MOLLA MUHAMMED ZİVİNGİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.1, ss.104-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

, Siirt Yöresinde Konuşulan Arapçanın Temel Özellikleri”

NÜSHA, cilt.1, sa.28, ss.87-113, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sason-Kozluk/ta Konuşulan Arapçanın Kelime ve Cümle Yapıları Üzerine

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.562-571 Creative Commons License

KOZLUK-SASON’DA KONUŞULAN ARAPÇA’NIN KELİME VE CÜMLE YAPILARI ÜZERİNE

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, sa.70, ss.264-270

HASKÖY ARAPÇA ŞARKILARI -ÜÇ ÖRNEĞİN İÇERİK TAHLİLİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, sa.70, ss.224-231

Ziyauddin İbnu’l-Esîr’in el-Meselu’s-Sâ’ir fî Edebi’l-Katibi ve’ş-Şair Adlı Eseri Etrafında Gelişen Eleştiri Edebiyatı

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.3, ss.565-578

DI REWDU’N-NE‘ÎMA ŞÊX EBDURRAHMAN Ê AQTEPÎ DE WESFÊN HZ. MUHEMMED (S.)

Uluslararası Diyarbakır Tarih, Toplum, Ekonomi Kongres, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.373-394

İslami Edebiyatta Salavat

2. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018

VAN AŞIĞI MUSULLU BİR ŞAİR: MOHAMMED SABER OBAID

IWACT'18 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.562-589

Kur'an'a Özgü Bir Tarz Adatu'l-Kur'an Meselesi

İslam ve Yorum II, Malatya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018

Abdullah el-Beytüşi İlmi ve Edebi Kişiliği

I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

Mubaderatu'l-İstiklali'l-Hadari fi'l-Alemi'l-İslami

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Sıtıratejik Bir Bakış, Van, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.2

Kur'an'ın Anlaşılmasını Kolaylaştıran Bir Yöntem Olarak "Külliyatu'l-Kur'an"

İslam ve Yorum, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.II, ss.248-256

Midyat'ta Muhallemi Aşireti ve Sözlü Edebiyatından Örnekler

Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.4

Mardin ve Katar Arap Halk Hikayelerinin Teknik Yapısı Karşılaştırmalı Bir Çalışma

VI. Uluslararası Katar ve Körfez Ülkelerinde Edebi Söylem Sempozyumu, Doha, Qatar, 26 Nisan - 27 Mayıs 2017, ss.18

HAC SEYAHATNAMELERİNDE ŞİİR İBNU'T-TAYYİB EŞ-ŞARKİ'NİN "ER-RİHLETU'L-HİCAZİYYE" ADLI ESERİ

ORTA ÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SEYYAHLAR VE SEYAHATNAMELERİ ULUSLARARASI BİLGİ ŞÖLENİ, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.78

SALÂHUDDÎN EL-EYYÛBÎ'NİN KÂTİBİ EL-K?D? EL-F?DIL VE KİTÂBET SANATI ÜZERİNE

Ulıslararası Selahaddin Eyyübi Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 23 Eylül 2016 - 01 Aralık 2017, ss.403-4018

el-Mustalahu'l-Belaği Beyne İbni'l-Esir ve'l-Belağiyyin

Sualu'l-Mustalahi'l-Belaği, Beni Melal, Fas, 26 - 27 Nisan 2016, ss.173-187 Creative Commons License

İKTİRAHAT HAVLE TURUKİ TATVİRİ'L-MAHARATİ'L-LUĞAVİYYE LEDA TULLABİ KULLİYATİ'L-İLAHİYAT

ULUSLARARASI ARAPÇA ÇALIŞTAYI “İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETME VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ”, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2015, ss.171-180 Creative Commons License

ŞEYH ADİ BİN MÜSAFİR EL-HAKKARİ VE YEZİDİLĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 14 Kasım 2014 - 16 Ocak 2016, cilt.1, ss.465-475

CELALUDDİN ER-RÜMİ Fİ NAZARİ'Ş-ŞEYH MUHAMMED SAİD RAMADAN EL-BÜTİ

III. ULUSLARARASI MESNEVİ SEMPOZYUMU -BARIŞ VE DOSTLUK ELÇİSİ OLARAK MEVLANA -, Orumiye, İran, 15 - 16 Ekim 2014, ss.1111-1132

Ziyauddin ibnu'lesir EI-Cezeri'ye Dair Bibliyografik Bir Çalişma

ULUSLARARASI BİLİM DÜŞÜNCE VE SANATTA CİZRE, Şırnak, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2012, ss.523-537 Creative Commons License

MİDYAT VE ÇEVRESİNDE OKUNAN "YAR DİLE TÜRKÜSÜ" VARYANTLARI VE DİLSEL ANALİZİ

ULUSLARARASI MİDYAT SEMPOZYUMU, Mardin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2011, ss.367-386 Creative Commons License

MARDİN-ÖMERLİ'DE KULLANİLAN ARAP LEHÇESİ ÜZERİNE DİLSEL BİR TAHLİL

ULUSLARARASI ÖMERLİ SEMPOZYUMU, Mardin, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2011, ss.393-414

ed-Demu Dallen Şiiriyyen (Kıraa fi Şiiri Muhammed Sabir Ubeyd)

el-Mutemeru'l-İlmiyyu's-Seneviyyu'r-Rabi (ed-Devliyyu'l-Evvel) el-Cuhudu'l-Lluğeviyye ve'l-Edebiyye fi'l-Musul Abre'l-Usur, Musul, Irak, 30 - 31 Mart 2011, ss.56-57 Creative Commons License

İBN ABİDİN'İN MEVLANA HALİD EN-NAKŞİBENDİYE YAZDIĞI MERSİYE

ULUSLARARASI MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2010, ss.291-300 Creative Commons License

Mevlana Halid en-Nakşibendi İçin Yazılan Mersiyler: İbn Abidin Örneği

,Uluslar Arası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu, Van, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2010, ss.207-219

MUHAMMED SAİD RAMAZAN EL-BDT! VE EDEBİ KİşİLİGİ

ULUSLARARASI ŞIRNAK VE ÇEVRESi SEMPOZYUMU, Şırnak, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2010, ss.676-688 Creative Commons License

Osmanlı Dönemi Kitaplarında Arap Dilinin Canlılığı: Mehmed Zihni Örneği"

Arap Dil Konseyi 6. Kurultayı , Arap Dili ve Arapça Kitaplarının Evrenselliği konulu Uluslararası Arap Dil Konseyi 6. Kurultayı, Beyrut, Lübnan, 12 - 14 Aralık 2009, ss.1-10

Ahmed-i Hani'ye Göre İlahi Aşk

Büyük Alim ve Mutasavvıf Ahmed-i Hani, Ağrı, Türkiye, 20 Haziran 2009, ss.82-96

“Arap Grameri: Medeniyet Simgesinden Gerileme Etkenine: Arap Gramerini Kolaylaştırma ve Yenileme Projesine Eleştirel Bir Yaklaşım

Arap Dili: Realite ve Toplumun Uygarlık Projesi, Uluslar Arası Arap Dil Konseyi 5. Kurultayı, Şam, Suriye, 5 - 07 Haziran 2008, cilt.1, sa.1, ss.521-530

EN-NAHVU'L-ARABİ REMZEN Lİ'L-HADARA EV AMİLEN Lİ'T-TAHALLUF - KIRAA NAKDİYYE Lİ MEŞRUİ'T-TEYSİR VE'T-TECDİD Lİ'N-NAHVİ'L-ARABİ -

EL-MU'TEMERU''D-DEVLİYYU'-HAMİS (EL-LUĞATU'L-ARABİYYE VE MEŞRU'L-uMMETİ'L-HADARİYYE, Dimaşk, Suriye, 29 - 30 Mayıs 2008, ss.520-530 Creative Commons License

VAİZ VE MÜDERRİS OLARAK HATTAP EREN

İBRAHİM HAKKI VE SİİRT ULEMASI SEMPOZYUMU, Siirt, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2007, ss.637-649

HARİS EL-BİTLİSİ (SEWADİ) VE LEYLA U MECNUN ADLI MANZUMESİ

I. ULUSLARARASI DÜNDEN BU GÜNE TATVAN VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, Bitlis, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2007, ss.371-385 Creative Commons License

İmam İbn Teymiyye (Fikir ve Eylem Adamı)

Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu I, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mart 2007, sa.12266, ss.233-246

MOLLA MUHAMMED ZİVİNGİ VE ARAPÇA ÖĞRETME YÖNTEMİ

ULUSLARARASI SİİRT SEMPOZYUMU, Siirt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2006, ss.275-293

Kitap & Kitap Bölümleri

Gül Suyu

Nida, İstanbul, 2020

BI HEDSANİSLAMİYET - HEDİSEN SERLEWHE

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2019

Kur'an-ı Kerim'deki Tanımlar Üzerine

İslam ve Yorum III, Emine GÜZEL, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.17-45, 2019

el-Mevrusu'ş-Şabi li Arabi Esard

Dirasat fi Lehecat el-Arabiyye el-Mahkiyye fi Turkiya, Yaşar ACAT, Editör, Akdem, İstanbul, ss.129-178, 2018

Dirase tahliliyye li nemazice mine'l-Hikayati'l-Arabiyye eş-Şabiyye fi Mardin

Dirasat fi lehecati'l-Arabiyye el-Mahkiyye fi Turkiya, Yaşar ACAT, Editör, Akdem, İstanbul, ss.103-128, 2018

Hivar fi'l-Ğurbe maa Muhammed Sabir Ubeyd

Van ASimetu'n-Nur, Mehmet Şirin ÇIKAR ve Abdulhadi TİMURTAŞ, Editör, Daru Ğeyda, Amman, ss.75-108, 2018

Hivarun Fi'l-Ğurbe

Van Asimetu'n-Nur, M. Saber Obaid, Editör, Daru Ğayda, Amman, ss.78-120, 2018

Siirt ve Çevresinde Konuşulan Arapça

Türkiye'de Konuşulan Arap Diyalektleri, Yaşar ACAT, Editör, Akdem Yayınları, İstanbul, ss.201-222, 2018

Mardin ve Çevresinde Konuşulan Arapça

Türkiye'de Konuşulan Arap Diyalektleri, Yaşar ACAT, Editör, Akdem Yayınları, İstanbul, ss.141-159, 2018

Siyamend ü Xece

Kent Yayınları, İstanbul, 2017

Hivar fi'l-ğurbe me'e Mohamed Saber Obaid

Mukabesatu't-tecrube ve in'ikasatu'ş-şahsiyye, Çıkar M. Ş. Timurtaş A., Editör, Daru Ğayda, Amman, ss.300-320, 2017

Kur'an'ın Anlaşılmasını Kolaylaştıran Bir Yöntem Olarak "Külliyatu'l-Kur'an"

İslam ve Yorum, Abdurrahman ATEŞ, Veysel ÖZDEMİR, Serkan DeMİR, Harun BEKİROĞLU, Ahmet KARADAĞ, Editör, Malatya İlahiyat Vakfı, Ankara, ss.259-266, 2016

Kuruluş Döneminde Eyyübiler

Nübihar Yayınları, İstanbul, 2015

Mem ü Zin

Kent Yayınları, İstanbul, 2015

Muhallemiler Kimlik, Tarih ve Dil

Seyda Kitabevi, Diyarbakır, 2010

İslami Dönemden İtibaren Arap Edebiyatı Tarihi

Çağdaş Arap Edebiyatından 33 Şair, Ali NAR, Editör, İslami Edebiyat Yayınları, İstanbul, ss.9-34, 2004

Çığır Açan Şark Alimleri

Kent Yayınları, İstanbul, 1999

Ansiklopedide Bölümler