Achievements & Reputation

Publication

90

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2018 ULUSLARARASI KONGRE DİYARBAKIR (TARİH-TOPLUM-EKONOMİ)

  Session Moderator

  Diyarbakır, Turkey

 • 2018 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Düşüncesinde İnsan)

  Session Moderator

  Ağrı, Turkey

 • 2017 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Sıtaratejik Bir Bakış

  Invited Speaker

  Van, Turkey

 • 2017 Türk Yüksek Öğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2015 İktirahat Havle Turuk Tatviri'l-Meharati'l-Luğaviyye Leda Tullabi Kulliyati'l-İlahiyat fi Merheleti ma Bade's-Seneti't-Temhidiyye bi Camiati Turkiya

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 2014 Celaluddin er-Rümi fi Nazari'ş-Şeyh Muhammed Said Ramadan el-Büti ve Fikretu'l-Hubbi'l-İlahi

  Attendee

  Orûmîyeh, Iran

 • 2012 Midyat ve Çevresinde Okunan "Yar Dile Türküsü" -Varyantları ve Dilsel Analizi-

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 2012 Ziyauddin ibnu'lesir EI-Cezeri'ye Dair Bibliyografik Bir Çalişma

  Attendee

  Şırnak, Turkey

 • 2011 MARDİN-ÖMERLİ'DE KULLANILAN ARAP LEHÇESİ ÜZERİNE DİLSEL BİR TAHLİL

  Attendee

  Mardin, Turkey

 • 2010 İbn Abidin'in Mevlana Halid en-Nakşibendi'ye Yazdığı Mersiye

  Attendee

  Van, Turkey

 • 2010 MUHAMMED SAİD RAMAZAN EL-BOTİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

  Attendee

  Şırnak, Turkey

 • 2009 Heyeviyyetu'l-Luğati'l-Arabiyye Abre'l-Kutubi'l-Osmaniyye (Muhammed Zihni Nemuzecen)

  Attendee

  Lebanon

 • 2008 Vaiz ve Müderris Olarak Hattap Eren

  Attendee

  Siirt, Turkey

 • 2008 HARİS EL-BİTLİSİ (SEWADİ) VE LEYLA Ü MECNUN ADLI MANZUMESİSustainable Development

  Attendee

  Bitlis, Turkey

 • 2008 EN-NAHVU'L-ARABİ REMZEN Lİ'L-HADARA EV AMİLEN Lİ'T-tAHALLUF (Kıraa Nakdiyye li Meşru'it-Teysir ve't-Tecdid li'n-Nahvi'l-Arabi)

  Attendee

  Dimashq, Syria

 • 2007 Ta'limu'l-Luğati'l-Arabiyye fi'l-Camati't-Türkiyye -Meşakil ve Hulul-

  Attendee

  Dimashq, Syria