Announcements & Documents

Kur'an-ı Kerim'deki Tanımlar Üzerine
Announcement
10/2/2022

Kur’an-ı Kerim’in inşa ettiği kelimeler ve kavramlara yönelik ilk dönemlerden itibaren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak “Kur’an Kelimeleri”, “Kur’an Kavramları”, “Kur’an’ın Garip Kelimeleri” ve “Kur’an Manaları” isimleriyle yazılan eserlerin neredeyse tümü, ilgili kelime ve kavramların sözlük anlamlarıyla ve kendilerinden neyin kast edilmiş olabileceğine yönelik araştırmalardır.

Elinizdeki çalışma ise, Kur’an’ın oluşturduğu kelime ve kavramlar hakkında Kur’an’ın ne dediğine ve onları nasıl açıklayıp tanımladığına yönelik bir deneme çalışmasıdır. Daha açıkça ifade etmek gerekirse bu çalışma, Kur’an kendi oluşturduğu kavramları nasıl tanımlar sorusunun cevabını bulmaya yöneliktir.

Çalışmada tekrarları çıkardığımızda toplam 38 kavramın etimolojisi yapılarak Kur’an’da nasıl yer aldığı tespitinin yanı sıra Kur’an’ın yaptığı tanımın analizi yapılmıştır.

Tanım kategorisinde değerlendirebileceğimiz ayetlerin bir kısmı vasfi sıfatlarla yapılan tanımdır, bir kısmı ism-i mevsûllerle yapılan tanımlardır, bir diğer kısmı bir soruya cevap olarak gelen tanımlardır, diğer bir kısmı hasr/indirgeme üslubuyla ifade edilen tanımlar olurken bazısı da işaret isimleri bağlamında yapılan tanımlardır.Kapak.jpeg Creative Commons License