Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Müh

 • 2013 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Müh

 • 2012 - 2013 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2006 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2006 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Lisans endüstriyel atıksuların arıtılması

 • Lisans SU ve ATIKSU ANALİZ YÖNTEMLERİ I

 • Yüksek Lisans ileri atıksu arıtma teknolojileri

 • Lisans ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI I

 • Yüksek Lisans çevre biyoteknolojisi

 • Lisans çevre mühendisliği kimyası

 • Lisans çevre ekolojisi