Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VAN GÖLÜ EDREMİT KIYISI YÜZEY SULARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.831-847, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, no.7, ss.59-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veteriner İlaçlarının Çevrede Bulunuşu ve Etkileri

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.487-499, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boya Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.308-319, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EXAMINATION OF PARACETAMOL AND DICLOFENAC REMOVAL IN ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS UNDER DIFFERENT OPERATING CONDITIONS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.5, ss.315-320, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.1, ss.70-74, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Atık Sulardan Parasetamol Gideriminde Aktif Çamur Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.1-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BAZI TIBBİ KİMYASALLARIN AEROBİK SİSTEMLERDE FARKLI İŞLETİM KOŞULLARINDA GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.48-55, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuş ve Etkileri

biyoji bilimleri araştırma dergisi, cilt.3, ss.13-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Promotion UV Disinfection Efficiency in Treating Secondary Effluent by Expandedperlite Filter,

Manas Journal of Engineering Science (MJES),, cilt.8, ss.55-65, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atık Sularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı..

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.427-435

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanında Sıfır Atık Projesinin Uygulanabilirliliği ile İlgili Yapılan Çalışmalar

5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongrasi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1

Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi

3 rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.691-692 Creative Commons License

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.17-20

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.3

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.11-16

The Evaluation of Waste Package Management of Van Province

6.Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.1

Su Kaynaklarının Yönetimi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.1

Using Pumice in the Agriculture

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.714

Agricultural Usage of Sludge from Urban Wastewater Treatment Plant.

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.572

Possibilities of Using Olive Mill Wastewater for Irrigation and Fertilizer Purposes

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.352

AHLAT, ADİLCEVAZ VE TATVAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ORGANİK KİRLİLİK AÇISINDAN ROLLERİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.160

Su Kirliliği Kaynakları Açısından Arıtma Tesislerinin Rolü; Van İli Örneği

SUÇEV Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.1421-1424

Review of The Treatment and Reuse Options for Pharmaceuticals Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.677-680

Review on Optimization of Biological Treatment Process to Remove Organic Micropollutants from Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.666-669

Investigation Of Adsorption Characteristics By Activated Sludge Biomass Of Paracetamol Found In Wastewater

ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.282

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

" ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.46 Creative Commons License

Türkiye'de Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma için Su Kirliliği Kontrolü

2.Uluslararası Su ve Sğlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.1

...........

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.45-48

Tıbbi atıkların bertarafında sterilizasyon işlemi ve performans değerlendirmesi: Van ili örneği

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4821-4827

tıbbi atıkların

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4821-4827

the examination of paracetamol and diclofenac removal activated sludge systems under different operating conditions

5 th international conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, cilt.5, ss.315-320

Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Kullanarak biyogaz Üretiminin Optimizasyonu

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.325-328

Van İli Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.27-35

Kentsel Deponi Alanlarında ve Deponi Alanı Sızıntı Sularında Farmasötiklerin Bulunuşu ve Çevresel Etkileri

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.176-185

Van İli Tıbbi Atık Yönetimi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.1-5

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.250 Creative Commons License

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.1-5 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları