Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Extended Aeration Activated Sludge Reactor (EAASR) for Removal of Nitrobenzene: Air Stripped or Biologically Removed?

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, cilt.14, sa.1, ss.453-461, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VAN GÖLÜ EDREMİT KIYISI YÜZEY SULARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.831-847, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.1, ss.59-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Veteriner İlaçlarının Çevrede Bulunuşu ve Etkileri

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.487-499, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Boya Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.308-319, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EXAMINATION OF PARACETAMOL AND DICLOFENAC REMOVAL IN ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS UNDER DIFFERENT OPERATING CONDITIONS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.5, sa.3, ss.315-320, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.1, sa.2, ss.70-74, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye de Su Kaynaklarının Dünü Bugünü ve Geleceği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.70-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atık Sulardan Parasetamol Gideriminde Aktif Çamur Kullanılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.1-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BAZI TIBBİ KİMYASALLARIN AEROBİK SİSTEMLERDE FARKLI İŞLETİM KOŞULLARINDA GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.48-55, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farmasötik Bileşiklerin Sucul Ortamda Bulunuş ve Etkileri

biyoji bilimleri araştırma dergisi, cilt.3, sa.2, ss.13-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Promotion UV Disinfection Efficiency in Treating Secondary Effluent by Expandedperlite Filter,

Manas Journal of Engineering Science (MJES),, cilt.8, sa.1, ss.55-65, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küçük Ölçekli İşletmelerden Deri İmalathanesi Atıksularının Ön Arıtımı

3. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2020, ss.86-92

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ ATIKSULARININ ÖNARITIMI

3. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2020, cilt.33, ss.85-90

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atık Sularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı..

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, ss.427-435

TÜRKİYE’DE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

2nd International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.17-20

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanında Sıfır Atık Projesinin Uygulanabilirliliği ile İlgili Yapılan Çalışmalar

5.Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongrasi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1

Aktif Çamur Biyoreaktörlerinde Parasetamolün Giderimi

3 rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.691-692 Creative Commons License

Kent Merkezinde Bulunan Hava Kirleticilerin Kompozisyonun Belirlenmesi: Van Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.11-16

Türkiyede Tıbbi Atık Yönetimi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.17-20

VAN İLİ KENT MERKEZİNİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.3

The Evaluation of Waste Package Management of Van Province

6.Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.1

Su Kaynaklarının Yönetimi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.1

Possibilities of Using Olive Mill Wastewater for Irrigation and Fertilizer Purposes

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.352

Agricultural Usage of Sludge from Urban Wastewater Treatment Plant.

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.572

Using Pumice in the Agriculture

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.714

AHLAT, ADİLCEVAZ VE TATVAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ORGANİK KİRLİLİK AÇISINDAN ROLLERİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.160

Su Kirliliği Kaynakları Açısından Arıtma Tesislerinin Rolü; Van İli Örneği

SUÇEV Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.1421-1424

Review on Optimization of Biological Treatment Process to Remove Organic Micropollutants from Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.666-669

Review of The Treatment and Reuse Options for Pharmaceuticals Wastewater

2. International Congress on Engineering and Technology, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.677-680

An Evaluation of Solid Waste Management in Erzincan Province

" ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.46 Creative Commons License

Investigation Of Adsorption Characteristics By Activated Sludge Biomass Of Paracetamol Found In Wastewater

ICENS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.282

Türkiye'de Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma için Su Kirliliği Kontrolü

2.Uluslararası Su ve Sğlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.1

...........

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.45-48

Tıbbi atıkların bertarafında sterilizasyon işlemi ve performans değerlendirmesi: Van ili örneği

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4821-4827

tıbbi atıkların

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4821-4827

the examination of paracetamol and diclofenac removal activated sludge systems under different operating conditions

5 th international conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, cilt.5, ss.315-320

Van İli Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.27-35

Van İli Tıbbi Atık Yönetimi

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.1-5

Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantık Kullanarak biyogaz Üretiminin Optimizasyonu

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.325-328

Kentsel Deponi Alanlarında ve Deponi Alanı Sızıntı Sularında Farmasötiklerin Bulunuşu ve Çevresel Etkileri

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014), Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.176-185

Environment Management

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.1-5 Creative Commons License

The Past, Present and Future of Water Resources in Turkey

International Environmental Sciences Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.250 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları