Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇALDIRAN (VAN) İLÇESİNDE JEOTERMAL SERACILIK

1. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.417-418

Van'da Sulak Alanların Mevcut Durumu ve Turizme Konu Olma Yeterlilikl

INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM 3-6 OCTOBER 2018, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.370-381

Van ve Bitlis İllerinde Bulunan Kayak Merkezlerinin Yer Seçimleri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.352-353

Van İli'nde Alternatif Bir Turizm Kaynağı Olarak Sulak Alanların Değerlendirilmesi

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.222-223

Kayak Merkezlerinin Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Alan Araştırması: Van ve Bitlis İlleri Örneği

İnternational West Asia Congress of Tourism Research (Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi), Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.182-183